A rendőrség véleménye – Dr. Szabó Zsolt: Ha az egyik családtag közveszélyes

2001 nov 25 | Agresszió

A rendőrség véleménye – Dr. Szabó Zsolt: Ha az egyik családtag közveszélyes

Válaszol: Országos Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának osztályvezető-helyettese
A veszélyeztető helyzet nagyon fontos a rendőrség számára. Alapszabályunk, melyet a törvény szabályoz – s ez a világ számos országában így van – ezzel kapcsolatban kimondja, hogy a rendőr akkor intézkedhet, akkor indíthat bármilyen eljárást – akár államigazgatási, akár szabálysértési vagy büntetőeljárást, ha valamilyen, a törvényben meghatározott visszaélés történt.

A Rendőrség Bűnmegelőzési Szolgálata különböző szempontokból figyeli ezeket a veszélyeztető helyzeteket. A gyermek-ifjúságvédelmi vonalon például próbáljuk felderíteni azokat a csoportképző helyeket, veszélyeztetett fiatalokat, akik sodródnak a kriminalitás felé.

A rendőrségnek nagyon szűk eszközrendszer van a kezében. Az emberek ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy „amíg nem folyik vér”, addig a rendőrség nem intézkedik. Nagyon fontosnak tartom pontosítani: a rendőrség intézkedik, de csak a törvény által meghatározott esetekben van joga eljárást indítani. Ha akármilyen csekély mértékben is, de valamilyen törvényhely alá vonható cselekmény történik, – pl. látlelet alapján nyolc napon túl gyógyuló testi sértés -, akkor a rendőrség hivatalból köteles eljárni, feljelentés alapján.

Ha élet, testi épség van közvetlen veszélyben, akkor ez azonnali rendőrségi intézkedést igényel, és természetesen azonnal ki kell hívni a rendőrséget a jól ismert 107-es vagy 112-es hívószámokon. A rendőrség előállítja a bántalmazót, de ha nincs elégséges bizonyíték, később el is kell engednie. És sajnos ilyenkor szidják a rendőrséget, pedig a rendőr igen nehéz helyzetben van. Feldúlt lakást lát, vérfoltokat, egymásnak eső embereket és néhány másodperc alatt kellene felmérnie és kiderítenie az igazságot, hogy valójában mi is történt, és hogyan intézkedjen. Ehhez ismernie kellene az előzményeket. Itt szeretnék megemlíteni egy módszert, melyet itthon sajnos még nem vezettek be. A Duluth-i (ez egy amerikai kisváros) modellt harminc éve találták ki és a világ számos országa átvette. Lényege, hogy attitűdöt váltottak: a rendőr kezébe adják az eszközt, ami nálunk hiányzik. Ez az eszköz a lakásból való kitiltás, eltávolítás intézménye. Ezeknél az együtt élő családtagok között létrejött eseményeknél a rendőr köteles a férfit felszólítani, hogy azonnal hagyja el a lakást. Nem vizsgálja meg a tényállást, kinek van igaza, ki felelős a helyzetért. Ezután – 48 órán belül – a feleknek bíróság elé kell állniuk. Ugyanakkor mindehhez egy olyan szociális háttér járul – és ez aztán végképp hiányzik Magyarországon -, ami talán még sürgősebb lenne nálunk, mint maga a jogintézmény: amikor az illetőt felszólítják a lakás elhagyására, egyúttal a kezébe adnak egy kártyát, rajta egy címmel, hogy hová menjen. Ez egy otthon, melyet e célból hoztak létre, hiszen például egy munkanélküli férfinek nem mondhatjuk, hogy menjen szállodába, ahogy egy tehetősebb teszi. Amíg valami hasonló nem alakul ki nálunk, addig ezeket a helyzeteket tökéletesen megoldani rendőreink nem tudják.

Visszatérve a hazai helyzethez szeretnék kiemelni egy másik, sokak számára talán nem egyértelmű problémát, az orvos kötelezettségeit. Ha a bántalmazott elmegy orvosi látleletet felvetetni, (melynek felvételét kiemelten javasolom) ez esetben az orvosnak csak akkor van feljelentési kötelezettsége, ha sérülés láthatóan bűncselekményből származik, például szúrt, vágott, lőtt sebeket tapasztal a testen. Ha az eset nyomán feljelentés történik, akkor ennek alapján lefolytatjuk a megfelelő eljárást. Ez lehet büntető eljárás, ha bűncselekmény történt, vagy szabálysértési eljárás, pl. ha „csak” veszélyes fenyegetés történt. Ez utóbbit a rendőrség igazgatásrendészete bírálja el államigazgatási eljárás keretében. Egy átlagos ügy elintézési határideje harminc nap, nyomozás esetében hatvan nap.

A rendőrség véleménye – Dr. Szabó Zsolt: Ha az egyik családtag közveszélyes

Az eljárás lefolytatásánál ismét nehézségekbe szoktunk ütközni, elsősorban a tanúk hiány miatt. Gyermek esetében bármelyik fél befolyásolhatja, a szomszédok általában hallgatnak, mert félnek. Éppen ezért hadd említsem meg a talán már ismert Telefontanú vonalunkat. Ez egy országosan ingyenesen hívható zöld szám, 06-80-555111, ami éppen azoknak az embereknek lett kitalálva, akik tudnak valamit, de félnek az elkövető bosszújától. Itt nem azonosítanak senkit, nincs hívás-visszavezetés.

Hadd emeljem ki ismét a gyerekek problémáját. Kiskorú veszélyeztetése miatt ha az agresszió már büntetőjogilag értékelhető ( testi, értelmi, erkölcsi fejlődésüket veszélyezteti, gátolja) akkor már minkét szülő ellen eljárást indítunk. Az eredmény ismét attól függ, tudunk-e bizonyítani.

Összegezve az eddigieket, azt kell mondjam, hogy a családon belüli erőszak továbbra is fekete folt a rendőri munkában. Ebbe a magánszférába nehéz behatolni intézményes beavatkozással, pedig jól tudjuk, hogy kellene, hiszen tragédiákat lehetne megelőzni. Ehhez jelenleg nincs jogalapunk, s a szociális háttér sem megfelelő.

Mindehhez feltétlen hozzá kell tenni, hogy a rendőrség nagyon érzékeny erre a területre. 175 olyan kolléga van, aki ideje egy részét áldozatvédelemmel tölti. A bűncselekmények áldozatai bejöhetnek, a kolléga meghallgatja, megnyugtatja őket és minden lehetőséget elmond, amely segítheti az illetőt, tanácsot ad, esetleg más szakemberekhez küldi őket (pszichológus, stb.) Igyekszünk a maximumot megtenni ebben a jogszabályok által gúzsba kötött helyzetünkben is. Az áldozatok ugyanakkor segíthetnek nekünk a lehető legtöbb bizonyíték beszerzésével, hogy a bíróság képes legyen ítéletet hozni a vád elejtése helyett. Végső megoldást azonban csakis az intézményes, állami szintű új jogszabályok hozhatnak.

Talán nem tűnik szorosan idetartozónak, pedig nagyon fontos a rendőrség D.A.D.A. programja, (a dohányzás, alkohol, drog és AIDS szavak kezdőbetűiből áll össze,) a rendőrség biztonságra nevelő iskolai programja. Sokkal többet jelent ennél a négy szónál. Az ifjúkori devianciákat próbáljuk feldolgozni és megoldási módokat adni a gyerekeknek. Éppen most került átdolgozásra a program egy jól másfél éves munka gyümölcseként és megszületett az új módszertani kézikönyv. Ebbe már beépítettük a családon belüli erőszak problémáját is. A gyerekeket megpróbáljuk megtanítani arra, hogy legyenek kritikusak a családjukkal szemben, hogy fel tudják ismerni, hogy az jól működik-e vagy sem. Kapjanak egy viszonyítási alapot és döbbenjenek rá, ha velük dolgot művelnek és jussanak el odáig, hogy „akarjanak” ebből a helyzetből kitörni, s tudják, hogy kinek lehet és kell szólniuk.

A program úgy működik, hogy van két törzsanyag, egy alsó (3-4. osztály) és egy felső (7-8. osztály) tagozatos (14 ill. 21 órás). A foglalkozásokat az osztályban egy erre a célra felkészített, egyenruhás rendőr tartja. Az iskola, ha megkeresi a kerületi rendőrfőkapitányt és a kerületben van D.A.D.A. oktató, akkor az oktatás azonnal létrejöhet. Országosan jelenleg négyszáz oktatónk van. Nem sok, de nem is kevés. Éppen most kezdődik az idei új tanfolyam, ahol ismét száz új rendőrt képezünk ki. Az igazi az lenne, ha minden terület mellétenne még négyszáz embert (például a pszichológusokat, az egészségügyiseket, az ÁNTSZ, stb.). Egy ilyen összefogással biztosan előbbre jutnánk.

Befejezésül felhívnánk még a figyelmet három internetes honlapunkra:
www.police.hu
www.orfk.hu
www.rendorseg.hu

Archívum

A Facebook szabálya szerint a cikket csak akkor tudja lájkolni oldalunkat, ha egyidejűleg be van jelentkezve a Facebook fiókjába.

Kövessen minket!

Szóljon hozzá!

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Archívum

Share This