Pszichoanalitikus elméletek – A fejlődési pszichopatológia látószögéből

2005 máj 26 | Könyvajánló

A fejlődési pszichopatológia látószögéből

A GONDOLAT KIADÓ AJÁNLATA

2005 MÁJUS VÉGÉN JELENIK MEG

Peter Fonagy – Mary Target

PSZICHOANALITIKUS ELMÉLETEK.
A fejlődési pszichopatológia látószögéből

c. monográfiája

Adatai: 470 oldal, keménytáblás kötés, 3990 Ft.

Részlet a könyv bevezetéséből:

„Ez a könyv a pszichoanalízis és a fejlődéslélektan viszonyával kapcsolatos sok éves gondolkodás terméke. Miközben a londoni Anna Freud-központban, a Freud leánya által teremtett hagyományok szellemében dolgoztunk, igencsak tudatában voltunk annak, mennyire alapvetőek a fejlődéslélektani kérdések a pszichikum, a rendellenes viselkedés és a terápiás beavatkozás pszichoanalitikus megértése szempontjából. A gyermek mentális képességeinek kibontakozása olyan folyamat, amelynek kihívásai, ha nem vetünk számot velük, problémákat okozhatnak a gyermekkor későbbi szakaszaiban vagy a felnőtt lélektani működésben. A fejlődéslélektani hagyományon belül voltaképpen a pszichológiai működés valamennyi oldala megérthető az egyéni fejlődési utak topográfiájának viszontagságaiból. A deviáns utak megkülönböztetése a normálisaktól Anna Freud egyik maradandó teljesítménye volt, de a fejlődéslélektani látószög voltaképpen minden pszichoanalitikus tételt új megvilágításba helyez.

Anna Freud azt a fejlődéslélektani hagyományt folytatta, amelyet apja teremtett meg, aki, biológiai és főleg embriológiai ismereteket felhasználva úgy vélte, hogy a pszichikum létrejötte meghatározott ontológiai szakaszokból hasonlít a magzat fejlődési fokaira a megtermékenyített petesejttől az újszülöttig. A pszichoanalízisen belül minden további nagyobb elméleti fejlemény a fejlődés valamilyen modelljét is magába foglalja, s megvizsgálja, hogy a csecsemőkortól a felnőtt korig történő fejlődés során az érés vagy a környezeti tapasztalatok miként teremthetik meg a pszichológiai diszfunkciók kockázatát. A pszichoanalitikus modellek ezen kívül egytől egyig használnak olyan fejlődéslélektani konstrukciókat, amelyek segítségével a pszichológiai rendellenességnek a pszichés működés köznapi értelmezésén túli jelentést tulajdoníthatnak. A szakadék a pszichikum érett szinten működő része s egy olyan között, amelyben primitívebb működés- vagy megértésmódok tükröződnek, talán a pszichoanalitikus fejlődéselmélet legköznapibb metaforája. Sok elméletben még a pszichoterápia gyógyító vonásait is fejlődéselméleti kontextusba helyezik, mintha csak az idő visszafordítható volna, hogy megtehessük a kora gyermekkorban elmulasztott lépéseket.

Ez a könyv tehát a fejlődéskutatás szemszögéből vezet be a pszichoanalitikus elméletekbe. A fejlődés hasznos háttérfüggöny, mert lehetővé teszi számunkra, hogy mindazt, amit a normális és abnormális gyermeki fejlődésről tudunk, a pszichikum pszichoanalitikus modelljeire vonatkoztassuk. Megpróbáltuk egyesíteni, vagy legalábbis párhuzamosan szemügyre venni a fejlődéskutatások és a fontosabb angolszász pszichoanalitikus irányzatok eredményeit. A könyv nem feltételezi a pszichoanalitikus látószög előzetes ismeretét. Voltaképpen olyan olvasóknak szánjuk, akiket érdekel a pszichológia, talán ilyen irányú képzettségük is van, s többet szeretnének tudni a személyiségfejlődés különböző pszichoanalitikus modelljeiről, s hogy ezek hogyan illenek össze az esetleg rendelkezésre álló empirikus adatokkal. Mint az olvasó rögvest látni fogja, az empirikus adatok számos pszichoanalitikus elmélet esetében érintőlegesek vagy kis számúak, mégis úgy véljük, fontos tudni, hogyan viszonyulnak ehhez az elméletek.”

Tartalom

ELÔSZÓ 13
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 15
1. fejezet
BEVEZETÉS A KÖNYVBE ÉS A PSZICHOANALITIKUS MODELLBE 16
2. fejezet
FREUD 52
3. fejezet
A STRUKTURÁLIS MEGKÖZELÍTÉS 76
4. fejezet
A STRUKTURÁLIS MODELL FEJLÔDÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSAI 98
5. fejezet
BEVEZETÉS A TÁRGYKAPCSOLAT-ELMÉLETBE 142
6. fejezet
A KLEINI–BIONI MODELL 154
7. fejezet
A BRITPSZICHOANALÍZIS »FÜGGETLEN« ISKOLÁJA 176
8. fejezet
AZ ÉSZAK-AMERIKAI TÁRGYKAPCSOLAT-ELMÉLETI ALKOTÓK 208
9. fejezet
A SZEMÉLYKÖZI-KAPCSOLATI MEGKÖZELÍTÉS: SULLIVANTÓL MITCHELLIG 256
10. fejezet
BOWLBY KÖTÔDÉSELMÉLETI MODELLJE 287
11. fejezet
SÉMAELMÉLETÉS PSZICHOANALÍZIS 316
12. fejezet
FONAGY ÉS TARGET MENTALIZÁCIÓS MODELLJE 334
13. fejezet
A PSZICHOANALITIKUS ELMÉLET GYAKORLATA 349
14. fejezet
VÉGKÖVETKEZTETÉSEK ÉS JÖVÔBELI IRÁNYOK 372

A kötet megvásárolható a jobb könyvesboltokban, a kiadó mintaboltjában (Osiris Könyvesház, 1053 Veres Pálné u. 4-6.), vagy megrendelhető a kiadótól e-mailen: gondolat@gondolat.axelero.net, illetve telefonon: 486-1527.

www.gondolatkiado.hu

Archívum

A Facebook szabálya szerint a cikket csak akkor tudja lájkolni oldalunkat, ha egyidejűleg be van jelentkezve a Facebook fiókjába.

Kövessen minket!

Szóljon hozzá!

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Archívum

Share This