A CSANYIKI PSZICHOTERÁPIÁS OSZTÁLY BEMUTATÁSA

2016 márc 1 | Csoport, Depresszió, Változás

A CSANYIKI PSZICHOTERÁPIÁS OSZTÁLY TÖRTÉNETE

 

A Csanyiki Pszichoterápiás osztály 1990-ben alakult dr. Vas József vezetésével. Létrejöttét három körülmény együttállása tette lehetővé: (1) kiürült a KISZ Csanyik völgyi oktatási központja, (2) a rendszerváltást követően a korábban az iparban dolgozó munkások ezrei veszítették el munkahelyüket, társadalmi presztízsüket, önértékelésüket, (3) néhány pszichiátriai ellátástól megcsömörlött szakember új utakat keresett. Az 1974 és 1986 között zajló Pszichoterápiás Hétvégék nyomán ekkora széles körben ismertté váltak a pszichoterápiás csoportmódszerek, ez együtt járt a pszichiátriai ellátás humanizálásának igényével.

Az osztály nehézségeit, formálódó terápiás kultúráját kezdettől meghatározta az a szocio- ökonomikus kontextus, melyben létrejöhetett egyfajta informális társadalmi konszenzus által jóváhagyott humanisztikus misszióként. Emiatt olyan módon kellett a társadalmi változások által megnyomorított embereknek pszichoterápiás segítséget nyújtani, hogy eközben bizonyos nem legitim szociokulturális igényeik is kielégülést nyerhessenek. Másik két meghatározó tényező az építészeti infrastruktúra és a szakemberek száma volt. Ezek alapján sem elégséges számú kisebb helyiség, sem kellő számú szakember nem állt rendelkezésre ahhoz, hogy egyéni terápián és kiscsoportokon alapuló ellátást lehessen szervezni. A nagyobb helyiségek és a kisebb létszámú, de jól képzett szakember- gárda nagycsoport és középcsoport létszámmal működő szociodinamikus csoportok által hordozott terápiát tettek lehetővé. Utóbbi elnevezés arra utal, hogy az eredeti közösségekben korábban megélhető, de azóta elveszített tevékenységek és szociális interakciók terápiás közegben feléleszthetők, így ezek tartalmazó és gyógyító kapacitása újra érvényre juthat.

A pszichiátriai ellátással szemben az önkéntesség, nyitottság, partneri viszony váltak a terápiás kultúra alapértékeivé. Ezek oly módon valósultak meg, hogy a felvételhez szükséges önkéntességen túl a páciensek a csoportokon való részvételről is szabadon dönthettek, a csoportok ambuláns páciensek felé is nyitottá váltak. Mindez erősítette a partneri viszonyulását a páciensek részéről, másrészt ellene hatott világuk „belső jóra” és „külső rosszra” hasított megélésének. Szintén a nyitottság jegyében telefonos lelki segély szolgálat indult.

A társszakmák kezdeti idegenkedése és időnként a média által is hangolt közvélemény ellenére az osztály megítélése folyamatosan javult, országos szinten rövid időn belül az osztályos pszichoterápiás ellátás, képzés és szakmai közéleti aktivitás egyik csomópontjává vált. Az 1991-től 1993-ig a tündérhegyi, 1996-tól 1999-ig a pesthidegkúti stábbal közösen szervezett csanyiki rendezvénysorozat a Pszichoterápiás Hétvégék örökébe lépett. 1998-ban a Hipnózis Egyesület találkozójának, 1998-ban az országos Lelkisegély Kongresszusnak, 2005-ben a Nemzetközi Kalandterápiás Kongresszusnak biztosított az osztály helyszínt. Jubileumi konferenciák kerültek megrendezésre, számos tudományos publikáció született. Az élő, lüktető szellemi műhely termékeként 2000-ben a Balassi kiadó gondozásában megjelent a „Lélekgyógyászatról jelképekben” című könyv.

Az osztály történetének egyik legnagyobb törését a Csanyik völgyből a Szent Ferenc Kórházba történő átköltözés jelentette 2007-ben. Ez együtt járt a stáb létszámának leépítésével is. Az osztály működését adaptálni kellett az új feltételekhez, újrakezdődtek a társszakmák képviselővel, intézményi vezetőkkel folytatott egyeztetések. Bár 2007 óta az osztály lényegében ugyanazon a helyen van, az egészségügyben zajló átszervezések miatt többször „intézményt váltott”, jelenleg a Miskolci Semmelweis Kórház, Szent Ferenc Kórházrész alegységeként működik. A legutóbbi krízis annak nyomán alakult ki, hogy a MISEK és Megyei Kórház között zajló feladat harmonizáció kapcsán felmerült, hogy az osztályt a felújított pszichiátria épületének felső szintjén helyezik el. Az intézmény vezetősége végül a betegközösség igényeit is figyelembe véve, elállt ettől.

Vas József 2015. júniustól nyugdíjba vonult. Helyét Kocsis János vette át, aki tapasztalatait a Debreceni Pszichoterápiás Részlegen szerezte, 2007-től annak vezetőjeként. Jelenleg a régi és új stábtagok által hordozott terápiás kultúrák találkozása zajlik, ennek feszültségében és kreativitásra késztető légkörében történik a terápiás keretek újragondolása, a stábon belüli partneri viszony erősítése, ellátási területünk kiterjesztése, nyitás új páciensek felé.

 

AZ OSZTÁLY JELENLEGI MŰKÖDÉSE

 

Az osztály pszichoterápiás rendszerként működik, tehát a vezető kezelési mód a lélektani eszközökkel történő gyógyítás, és a szervezeti felépítés ennek megfelelő. Jellegzetessége, hogy széles kapcsolati kínálatában az intrapszichés és interperszonális (belső lelki és személyközi) viszonyulási mintázatok disszonanciái megjelennek, érzelmileg aktualizálódnak, így a terápiás átdolgozás számára hozzáférhetővé válnak. Ehhez szükséges a reflektív beállítódás, tehát az a képesség, hogy magunk és mások érzéseit, belső tartalmait elemezzük, összefüggésekbe helyezzük. A kezelést nem egy kitüntetett személy, hanem a team egésze (orvosok, pszichológusok, szocioterapeuták, nővérek, adminisztrátorok) végzi. A felvétel önkéntes. A gyógyítás a terápiás szerződés alapján történik, mely mindkét féltől (páciens és team) elköteleződést és felelősségvállalást igényel. Ehhez a páciens részéről szükséges a pszichés problématudat, tehát annak megélése, hogy pszichés működése, önmagához és másokhoz való viszonyulása okozza nehézségeit, és a változási motiváció, tehát, hogy mindezeken változtatni akarjon.

A felvétel előzetes vizsgálathoz kötött, melyet szerdánként végzünk, beutaló nem szükséges. Ennek során nem elsősorban pszichiátriai (bár a lelet tartalmaz ilyet), inkább pszichodinamikai diagnózis felállítására törekszünk, tehát annak megértésére, milyen belső konfliktusok, motivációk, kapcsolati és élethelyzeti körülmények állnak a panasz hátterében.

Az ellátás csoporthangsúlyú, de mindenki számára egyéni pszichoterápiás betegvezetést is biztosítunk. A terápiás hatás az élettér, a terápiás terek eseményei, illetve mindezek kölcsönhatása során valósul meg.

Az élettér (betegközösség) önmagában terápiás hatások hordozója. Megélhető a reménykeltés, az egyetemesség érzése (mások hasonló vagy még nagyobb problémával küszködnek, nem vagyok egyedül), az empátia és altruizmus. Kipróbálhatók a kezelés során kialakított új viszonyulási és megküzdési módok. A lelki nyitottságra hajlamosító környezet miatt könnyen kialakulhatnak baráti, sorstársi érzések, de konfliktusok is. Mindezek a terápiák anyagát képezhetik.

A heti háromszor, 60 percben ülésező nagycsoport, közösségi összejövetel. A reflektív munkamód központi fóruma és generátora. Funkciója a szervezet (pszichoterápiás osztály) formális és informális alrendszerei (pl. páciensek, személyzet, szobaközösség, kiscsoportok, baráti társaságok) közötti kölcsönhatások tükrözése. Részvevői a benn fekvő és bejáró páciensek, a személyzet munkaidőben lévő tagjai. Munkamódja szerint verbális, strukturálatlan, kötetlen tematikájú, tehát mindenki szabadon beszélhet érzéseiről, gondolatairól. A nagy létszám miatt az egyéni identitás átélése nehezített. Jellemző lehet az érzelmek összehangolódása, felerősödése. Gyakran felkavaró, sodró lendületű. A nagycsoport élmények feldolgozása kiscsoportokon és az egyéni betegvezetésben folytatódhat.

A pszichoterápiás kiscsoportok heti kétszer 60 percben 8-12 páciens és 1 vagy 2 csoportvezető részvételével működnek. Funkciójuk a szűkebb (maga az adott csoport) és tágabb (az osztályos kezelés egésze) értelemben vett „itt és most” élményeken keresztül a csoporttagok kapcsolati problémáinak elemzése, átdolgozása. A megértés korábbi, gyerekkori élmények irányába mélyülhet. Azt kérjük, adjanak visszajelzéseket egymás lelki, kapcsolati működéséről, így a csoporttagok mintegy kettős szerepben, páciensként és segítőként vannak jelen.

A szocioterápiás csoportok 8-15 csoporttag részvételével, szocioterapeuták vezetésével működnek. Funkciójuk a pszichoterápiára történő érzelmi előkészítés, a szabadidő hasznos kitöltése mellett, a korábban az eredeti közösségekben megélhető tevékenységek és szociális interakciók terápiás célú felélesztése.

Az egyéni pszichoterápiás betegvezetést orvos vagy pszichológus pszichoterapeuták, klinikai szakpszichológusok végzik (a pszichoterápiás ellátás tekintetében az orvos és pszichológus mellérendelt viszonyban van). Funkciója a terápiás szerződés előkészítése, a terápiás célkitűzés pácienssel közösen történő kidolgozása, a terápia tervezése, összefogása, a különböző helyzetekben megélt pszichés bevonódások elemzése, ezeknek összefüggésbe helyezése a páciens eredeti kapcsolati problémáival a terápiás célkitűzés által meghatározott fókusz szerint. Időtartama 20 perc, gyakorisága heti 2 alkalom.

A gyógyszeres terápiát a pszichoterápiát kiegészítő kezelésként a kezelőorvos végzi.

A kezelési idő illeszkedik a páciens problémájához, minimum 3 hét, maximum 6 hónap.

Várjuk jelentkezésüket!

 

Elérhetőségeink:

MISEK, Szent Ferenc Kórházrész

Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztály

3529 Miskolc, Csabai kapu 42.

06(46)555-666/5845 mellék

pszichoterapia@szferenc.hu

 

Archívum

A Facebook szabálya szerint a cikket csak akkor tudja lájkolni oldalunkat, ha egyidejűleg be van jelentkezve a Facebook fiókjába.

Kövessen minket!

Szóljon hozzá!

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Archívum

Share This