Az Alapvető Jogok Biztosának levele a Lélekben Otthon Közhasznú Alapítványnak a koronavírus alatti betegjogokról, mentőautók sterilizálásáról, arról, hogy milyen ellátás jár pszichiátriai betegeknek járványügyi helyzetben, retard antipszichotikum injekciók beadási rendjéről és módjáról

2020 ápr 8 | Egyéb témák

Tisztelt Oriold Károly Úr!

 

A pszichiátriai betegek egészségügyi válsághelyzetben történő ellátásával, fertőző betegek elkülönítésével, mentőgépjárművek sterilizálásával, valamint a betegjogok érvényesülésével, érvényesíthetőségével összefüggő tájékoztatást kérő levelét köszönettel megkaptam, arra az alábbi tartalmú választ adom:

 

1.) A járóbeteg ellátások halasztása

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma eredeti, hivatalos közleményében az áll, hogy „az emberi erőforrások minisztere utasítást adott ki arról is, hogy a veszélyhelyzet végéig az intézmények halasszák el az ütemezett műtéteket a sürgőssé váló műtétek kivételével.”1

Ennek nyomán az egyes intézmények által kiadott közleményekben az szerepel,2 hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma elrendelte, hogy a jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzet megszűnéséig el kell halasztani minden, a sürgős szükségben azonnali egészségügyi ellátást nem igénylő beavatkozást. Ennek végrehajtása érdekében az egyes egészségügyi szolgáltatók a sürgős szükség körébe nem tartozó betegek ellátásának elhalasztása tekintetében azonnali intézkedéseket tettek.

 

Mindezekre figyelemmel jelentős kérdés lehet, hogy hol, milyen ellátások kerültek/kerülhetnek halasztásra.

 

 • Az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Pszichiátria és Pszichoterápia Tagozatának COVID-19 ellátásrenddel kapcsolatos eljárásrendje3 az ambuláns és nappali kórházi ellátással összefüggésben azt tartalmazza kiindulási pontként, hogy tekintettel arra, hogy a pszichiátriai betegek többsége folyamatos

1  https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/fontos-intezkedesek-az-emberi-elet-es-az- egeszsegugyben-dolgozok-vedelmeben

2 például a Szegedi Tudományegyetem, vagy a Győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház alábbi tájékoztatójában:

 http://www.stoma.u-szeged.hu/hirek-esemenyek/friss-hirek/azonnali-egeszsegugyi 

http://www.petz.gyor.hu/sites/petz.gyor.hu/files/aktualitasok/2020/elektiv_3.pdf

3  https://kollegium.aeek.hu/Dokumentumok/Index

 

gondozást igényel, amely nem csak a rendszeres gyógyszerfelírást jelenti, így a járvány miatt szűkíteni kell ugyan az ellátást, azonban azt teljesen megszüntetni nem szabad. A farmakoterápiával kapcsolatban megállapítja, hogy a betegek kompenzált állapotának fenntartásához a tartós, hosszú távú gyógyszeres kezelés nélkülözhetetlen. A per os gyógyszerek esetében megállapítja, hogy az e-recept megoldás többé-kevésbé működhet, de kiemeli, hogy biztosítani kell a hosszantartó hatású parenterális (depot) injekciók rendszeres beadását kettő, négy vagy tizenkét hetente.

Az ambuláns ellátással összefüggésben megállapítja továbbá, hogy a várakozási időt minimalizálni kell, az időpontokat és a megfelelő szociális távolságot szigorúan be kell tartani. Rögzíti továbbá, hogy amennyiben a Pszichiátriai Gondozó munkatársának ki kell mennie a beteg lakására, ezt csak védőfelszerelésben teheti meg, amelyet biztosítani kell számára. Fentiekre tekintettel a járóbeteg ellátás teljes felfüggesztése szakmailag kifejezetten ellenjavallott.

 

Azzal kapcsolatban, hogy kinek a szakmai döntési kompetenciájába és így felelősségi körébe tartozik annak eldöntése, hogy mely ellátás minősül sürgősnek vagy halaszthatónak, illetve hogy a szakmai kollégium illetékes tagozatának eljárásrendjén túl készített-e a szaktárca központi segédletet a halasztani javasolt ellátásokról az egyes szolgáltatók számára tájékoztatást kértem a szaktárca vezetőjétől.

 

 • A járvány idején tartós hatású antipszichotikus injekcióval történő terápiával összefüggésben a Magyar Pszichiátriai Társaság (a továbbiakban: MPT) szakmai ajánlást4 adott ki április 3-án. A szakmai ajánlás kiadásának indokaként rögzítették, hogy veszélyhelyzetben élő betegek azzal szembesülnek, hogy a tartós hatású készítmény (a továbbiakban: LAI) beadásához utazni szükséges és számos gondozó limitált kapacitással üzemel. Álláspontjuk szerint is jogosan merül fel az igény arra, hogy a háziorvosi rendelőben kaphassák meg a betegek azt a LAI-t, amit a pszichiáter javasolt és írt fel. A jelen körülmények között ez a gyakorlat lehetővé tenné, hogy mind a betegek érdekét, mind a visszaesés kivédésének prioritását és a hatályos jogszabályokat, irányelveket, szakmai szabályokat is tiszteletben tartsák. A fő cél az, hogy a betegek ne maradjanak ellátatlanul.

 

A téma két okból is releváns az MPT szakmai ajánlása szerint:

 • a LAI kezelés mellett kompenzált betegek esetében a szakirodalmi adatok alapján a leghatékonyabb a visszaesés kivédésében, ami a jelen egészségügyi viszonyok között létfontosságú
 • a LAI kezelés kiváló módja a fizikális távolságtartásnak, különösen a hosszabb intervallumonként adható LAI-k esetében.

 

Az MPT tehát arra a szakmai álláspontra helyezkedett, hogy minden kompetens egészségügyi dolgozó a szakmai szabályoknak megfelelően, orvosi indikáció alapján, a szakmai és alkalmazási szabályok szigorú betartása mellett beadhatja a LAI-t.

 

Mindazonáltal a fentiekkel összefüggésben szintén a szaktárca tájékoztatását kértem.

Tekintettel arra, hogy sem a fertőző betegek elkülönítésével kapcsolatban, sem pedig a mentőjárművek fertőtlenítésével összefüggésben nem érkezett eddig Hivatalomhoz konkrét panasz, így az alábbiakban a jogszabályi előírásokról tudom tájékoztatni:

4 http://mptpszichiatria.hu/upload/pszichiatria/document/lai_terapia_jarvany_idejen_20200403.pdf?web_id=

 

 

2.) A fertőző betegek elkülönítése

 

A betegek elkülönítésével összefüggésben el kell különítenünk a megerősítetten COVID-19 fertőzött / COVID-19 gyanús betegek illetve a COVID-19 fertőzött / COVID-19 gyanús, egyúttal pszichiátriai ellátást igénylő betegek kérdését.

 

a.) a megerősítetten COVID-19 fertőzött/COVID-19 gyanús betegek elkülönítése

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) 2020. március 31-i eljárás rendjének5 2.2. pontja alapján mind a gyanús/kivizsgálás alatt álló, mind a valószínűsített, mind az igazolt esetek elkülönítése kötelező.

A 6.sz. melléklet (Infekciókontroll óvó-védő rendszabályok a betegellátás során) rögzíti, hogy:

 • A beteget haladéktalanul el kell különíteni: lehetőleg jól szellőző, lehetőleg komfortos, külön (egyágyas) kórteremben kell
 • Amennyiben nem áll rendelkezésre külön kórterem, a megerősített COVID-19 fertőzött, tünetes betegek kohorsz izolációja6 is lehetséges, de az ágyak egymástól való távolsága legalább 1,5 méter legyen.
 • A COVID-19 fertőzésre gyanús személy ne legyen megerősített COVID-19 fertőzött beteggel azonos kórterembe elkülönítve.
 • Amennyiben az egészségügyi intézménybe, megerősített COVID-19 esettel való szoros kontaktus okán járványügyi zárlat céljából került személy tünetmentes, de az elvégzett laboratóriumi vizsgálat alapján új koronavírussal fertőzöttnek bizonyul, az ilyen személy ne legyen tünetekkel rendelkező gyanús vagy megerősített COVID-19 fertőzöttel azonos kórterembe elkülönítve.
 • A valószínűsített, illetve megerősített COVID-19 fertőzötteket negatív (a környezeténél alacsonyabb) nyomású kórteremben kell elhelyezni, ha erre biztosítottak a lehetőségek.
 • A kórterem ajtaját csukva kell
 • Amennyiben a humán erőforrás-kapacitás megengedi, a gyanús, valószínűsített és megerősített COVID-19 esetek ellátását kijelölt személyzet végezze.

 

b.) a COVID-19 fertőzött/COVID-19 gyanús, egyúttal pszichiátriai ellátást igénylő betegek elkülönítése

 

Az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Pszichiátria és Pszichoterápia Tagozatának COVID-19 ellátásrenddel kapcsolatos eljárásrendje ezzel összefüggésben úgy rendelkezik, hogy alapvető cél a megelőzés, azaz, hogy be se kerüljön fertőzött beteg az osztályra. A felvételes ún. aktív pszichiátriai osztályoknak néhány ágyas felvételi részleget kell kialakítaniuk, ahol 24 órán át megfigyelik az új betegeket. Amennyiben nem a pszichiátriai osztályon fekvő pszichotikus betegnél derül ki koronavírus fertőzés, akkor az illetőt a kijelölt járványkórházba kell szállítani és ott pszichiáter konziliárius bevonásával kell a terápiát beállítani. Ha a fertőzés veszélyeztető magatartású pszichotikus beteget érint és a beteg nem pszichiátriai osztályon áll kezelés alatt, abban az esetben is a járványkórházban kell kezelni pszichiáterrel konzultálva. Az eddigi nemzetközi tapasztalatok alapján koronafertőzött pszichiátriai betegek számára

5 az NNK 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban, a követendő járványügyi és infekciókontroll szabályokról kiadott eljárásrendje; https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/NNK%20elj%C3%A1r%C3%A1srend%202020.04.01.pdf

6 kizárólag az ugyanazon kórokozóval fertőződött betegeket lehet egymás mellett elhelyezni. A COVID-19 gyanús betegeket egymástól is izolálni kell.

 

önálló osztály felállításának szükségessége nem merül fel az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozatának álláspontja szerint.

 

 

3.) A mentőgépjárművek fertőtlenítése

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény ( a továbbiakban: Eütv.) 71. §-a a fertőző betegek szállításával összefüggésben rögzíti, hogy a fertőző beteg betegszállító járművel szállítható. A szállító járművet a miniszter rendeletében meghatározott fertőző betegségek esetén fertőtleníteni kell7. Amennyiben a fertőző beteg szállítása nem oldható meg betegszállító járművel, vagy a beteg nem tudott fertőző betegségéről és az orvoshoz saját vagy más – nem közforgalmú – járművel érkezett, továbbszállítása e járművel is történhet. Ez esetben – szükség esetén – a szállító jármű és a kísérő személy fertőtlenítése [72. § (3) bekezdése] rendelhető el. Kivételes esetben a fertőző beteg közforgalmú járművel is szállítható azzal, hogy a járművet megfelelő módon fertőtleníteni kell.

Az Eütv. 72. § (3) bekezdése szerint a fertőző beteg ápolásában, a fertőző anyagok és tárgyak kezelésében, illetve a fertőző beteg szállításában, valamint a fertőtlenítésben közreműködő személyeket – szükség esetén – személyi fertőtlenítés alá kell vonni. A fertőtlenítéssel kapcsolatban az érintettek kötelesek együttműködni és a fertőtlenítés végzését eltűrni.

A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 3. sz. mellékletének „Járművek fertőtlenítése fertőző beteg szállítása után” pontja alapján fertőző beteg szállítása után fertőtleníteni kell a betegszállító kocsit vagy egyéb járművet, a szállításnál használt hordágyat, takarót és egyéb tárgyakat, a betegszállító és kísérő személyek ruházatát. Indokolt esetben elvégzendő a betegszállítók (kísérők) személyi fertőtlenítése is. A fertőtlenítést a helyi lehetőségeiktől függően a kórházban vagy a betegszállító szolgálat telephelyén kell elvégezni a kórház (a szolgálat) házirendjében előírt rendelkezések figyelembevételével. A járművek fertőtlenítése során alkalmazható eljárásokra nézve a Tájékoztatóban8 foglalt módszertani előírások irányadók. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 10.§ (3) bekezdése továbbá előírja, hogy a beteg váladékával szennyeződött, valamint a fertőző beteg szállítását végző szállító járművet a beteg átadását követően fertőtleníteni kell.

 

4.) A betegjogok érvényesülése egészségügyi válsághelyzetben

 

Az egészségügyi válsághelyzet idején az Eütv. 229. § (1) bekezdése alapján a betegjogok csak akkor és kizárólag olyan mértékben gyakorolhatók, amikor és amennyiben nem veszélyeztetik az egészségügyi válsághelyzet felszámolásának eredményességét.

 

Az Alaptörvény 54. cikkének (1) bekezdése alapján az élethez és emberi méltósághoz való jog (ebből vezethetőek le a betegjogok is) gyakorlása még veszélyhelyzet esetén sem függeszthető fel, és nem korlátozható a szükséges és arányos mértéken túl. Az Alaptörvény alapjogok korlátozására vonatkozó I. cikk (3) bekezdése szerint alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.

7 18/1198. (VI. 3.) NM rendelet (a koronavírus – 1. sz. melléklet – súlyos acut légúti tünetegyüttes SARS

8 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 35. § (4) bek.: A fertőtlenítés szakmai irányelveit, az alkalmazható fertőtlenítőszereket és eljárásokat az országos tisztifőorvos által időszakosan kiadott „Tájékoztató a fertőtlenítőszerekről és a fertőtlenítésről” tartalmazza.

 

Az egészségügyi válsághelyzetben életbelépő speciális szabályokat tehát úgy kell megalkotni a különleges jogrend bevezetésével egyidejűleg, hogy az egészségügyi válsághelyzet felszámolásának eredményessége és a betegjogok érvényesülése között olyan egyensúly jöjjön létre, mely a szükségesség és arányosság alapjogi elvét is figyelembe veszi.

 

Bízom abban, hogy tájékoztatásommal segíteni tudtam.

 

 

Budapest, 2020. április 8.

 

Üdvözlettel,

 

Dr. Kozma Ákos sk.

Archívum

A Facebook szabálya szerint a cikket csak akkor tudja lájkolni oldalunkat, ha egyidejűleg be van jelentkezve a Facebook fiókjába.

Kövessen minket!

Szóljon hozzá!

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Archívum

Share This