Gyarmathy Éva: Diszlexia a tanulási zavarok egy formája

2002 febr 7 | Diszlexia

Gyarmathy Éva: Diszlexia a tanulási zavarok egy formája

A diszlexia elnevezés használatos az olvasás elsajátításának zavarára, de már maga a szó is sokkal szélesebb fogalomra utal. A kifejezés ugyanis két tagból áll, az egyik a görög eredetű “disz”, amely nehézséget jelöl, a másik a “lexia” a szintén görög eredetű “lexis” szóból, amely “szavakat, beszédet” jelent. Tehát szó szerint is a szavakkal kapcsolatos zavarról van szó, de ma már tudjuk, hogy a diszlexia ennél még összetettebb jelenség.
A diszlexiáról egyre többet beszélnek, egyre többen vizsgálják, és egyre kevésbé tudják mi is az. Nincs ugyanis pontos tünetegyüttese, nem lehet minden esetben kimutatni neurológia eltérést. Bár tudjuk, mely kromoszómák játszanak szerepet öröklődésében, az olvasási zavar megjelenését nem lehet biztosan bejósolni.

A diszlexia ugyanis gyűjtőfogalom. Mind tüneteiben, mind oki hátterében nagyon eltérő jelenségeket azonosítanak olvasási zavarnak. Ráadásul legtöbbször nem is olvasási zavarról, hanem olvasástanulási zavarról kellene beszélni. A diszlexiás gyermek végül megtanul olvasni, csak ez a tanulási folyamat zavart.

A hagyományos meghatározás szerint: a diszlexiás gyermek értelmi képességeihez, az iskolában és otthon befektetett gyakorlás mennyiségéhez, módszertani lépésekhez képest feltűnően elmarad az olvasás-írás megtanulásában.

Mit jelent azonban az, hogy feltűnően? Nehéz határvonalat húzni, mit tartunk feltűnő elmaradásnak, mit normális eltérésnek. Ha a betegségek diagnózisához hasonlítjuk, akkor a diszlexia olyan, mint a kóros elhízás. Vannak kövérkés emberek, és nehéz megmondani, mikortól nevezzük kórosnak a túlsúlyt. Egy skarlát diagnosztizálása egzaktabb dolog. Vagy azonosítják a kórokozót, és akkor skarlátja van a gyereknek, vagy nem, és akkor mástől vörösödött ki a bőre.

A diszlexia azonosítása meghatározásához hasonlóan igen bizonytalan. Gyakran kizárásos módszerrel állapítják meg a diszlexiát.

 • Ha a gyerek rendesen járt iskolába, akkor az olvasásban mutatott elmaradását nem a hiányzó oktatási tapasztalat okozza.
 • Ha legalább átlagos értelmi képességű a gyermek, akkor nem az alacsony intelligencia az oka a zavarnak.
 • Ha kizárhatjuk az emócionális, érzelmi, pszichológiai problémákat (szorongás, stb.),
 • és az érzékszervi zavarokat (látás, hallás probléma),
 • akkor semmi más ok nem lehet, mint diszlexia. Tehát nem a diszlexiát azonosítják, hanem azt, ami nem diszlexia.

A tüneti módszer a diszlexiásokra jellemző tüneteket azonosítja. Ha a gyermek

 • gyenge írás, olvasás, helyesírás terén,
 • bizonyos nyelvi feladatokbeli problémákat mutat,
 • tér-irány zavar (jobb-bal tévesztés) mutatkozik,
 • gyenge az emlékezete,
 • szekvencialitással problémái vannak,
 • diszlexia előfordul a családjában,
 • mindemellett átlagos vagy átlag feletti intelligenciával rendelkezik,

akkor valószínűleg diszlexiás.

A diszlexia azonosítására egyre több vizsgálati módszer áll rendelkezésünkre, de amíg pontosan nem tudjuk, mi is az amit keresünk, a mindennapokban a legbiztosabb a tüneti módszer. Ahogy egy elefántot is megjelenési és viselkedési jellemzői alapján lehet a legbiztosabban azonosítani, a diszlexia is felismerhető jellegzetes jegyei alapján.

A probléma azonosítása sokszor segít az egyénnek és környezetének a nehézségekkel szembeni megküzdésben, mert a problémának megfelelőbb attitűdöt alalkít ki. (Nem buta és/vagy lusta vagyok/a gyerek, hanem részképességzavarok /eltérő tanulási stílus okozza a bajokat.)

Az igazi segítséget azonban a gyermekek képességeinek differenciált feltérképezése, képességprofil felállítása jelenti, mert így célzott fejlesztéssel nagyobb eredményeket érhetünk el, mint hogyha a diszlexiát okozó valamely, vagy összes részképességgel foglalkozunk.

Az olvasás elsajátításában ugyanis számos tényező játszik szerepet, és normálisan is igen nagy eltéréseket mutatnak a gyerekek azokban a képességekben, amelyek az olvasás tudományához vezetnek.

Maga az olvasás is igen összetett folyamat, amelynek során a különböző modalitásokból jövő ingereket egymásután és egyidejűleg felvesszük, majd ezek az ingerek egymással integrálódnak, térben, időben, egymásután szerveződnek. A jelentéssel bíró információk az emlékezet és a meglevő kognitív sémák segítségével szimbólummá alakulnak, és elhelyezkednek a gondolkodási rendszerben. Az információfeldolgozás eredményeképp létrejön az olvasás. Bármely szinten akadályozott ez a folyamat, olvasási zavar jön létre.

Minthogy az ezen lépésekhez szükséges funkciók nemcsak az olvasásban vesznek részt, hanem más kognitív folymatokban is, ezért zavar esetén egyéb készségek is érintettek lehetnek. Így a diszlexia tünetegyüttesébe beletartozik az olvasási problémák mellett számos egyéb deficit. Így például gyakran társul a diszlexiához beszédzavar, számolási nehézség, finommotorika gyengesége, testséma, lateralitás zavara, emlékezet gyengesége.

Láthatólag nem csak az olvasás tanulása, hanem általánosan a tanulás zavart. A diszlexia terminus a tanulási zavarok egy jellegzetes tünetén, az olvasás megtanulásának nehézségén alapul.

A tanulási zavarok (specific learning difficulties) viszonylag új fogalom. A beszéd, írás olvasás és/vagy számolás terén mutatott megkésett vagy rendellenes fejlődésre utal. A tanulási zavarok kultúrafüggő rendellenesség. Ha nem kellene írni, olvasni és számolni, a tanulási zavarokkal küzdőknek nem lennének különösebb nehézségei. A tanulási zavar intelligencia szinttől független.

Számos kiemelkedő alkotó életrajzában fedezhetőek fel a tanulási zavarok nyomai. Michael Faraday beszédzavarokkal és helyesírási nehézségekkel küzdött, problémája volt a matematikával és megbízhatatlan volt a memóriája. George S. Patton tábornok gyerekként nem boldogult az olvasással, a betűk fejenálltak és megfordultak. William Butler Yeats a költő is egyértelműen diszlexiás volt. Még felnőtten is mindig bocsánatot kellett kérnie írása miatt, és a helyesírása is igen gyenge volt. Pablo Picasso-t értelmi fogyatékosnak tartották, pedig nála is a tanulási zavarok okozták az iskolai kudarcokat.

A tanulási zavarokat igen gyakran a szokásostól eltérő információfeldolgozási mód okozza. Az írás-olvasás-számolás megköveteli a szekvenciális, egymásutáni, lépésről lépésre történő feldolgozást, amely az általában domináns bal agyféltekéhez kötődik. Ha valakinek ez a feldolgozási mód gyengébb, akkor nehézségei lesznek a tanulással. Legtöbb esetben azonban kiderül, hogy a tanulási zavar csak egyik oldalról deficit. A jobb agyféltekéhez kapcsolódó egészleges, egyidejű, vizuális információ feldolgozás igen kiváló lehet, és éppen olyan kiemelkedő teljesítményekhez vezethet, mint a hagyományos, lépésről lépésre történő analizáló logikai út.

A tanulási zavarokkal küzdők azért vannak hátrányban az iskolában, mert az oktatás nem illik képességeikhez, sajátos információfeldolgozási módjukhoz. Képesek megtanulni írni, olvasni, számolni, csak nem úgy mint a többiek. Ezért kell inkább „másképp tanulóknak”, mint tanulási zavarokkal küzdőknek nevezni ezeket az egyéneket.

Gyarmathy Éva: Diszlexia a tanulási zavarok egy formája

A tanulási zavarok az iskolához kötődnek, és miután így vagy úgy megtanult az egyén írni, olvasni, számolni, azt gondolhatnánk, hogy elmúlt a diszlexiája, diszkalkuliája, stb. A tanulási zavarok azonban nem gyógyítható. Olyan értelemben nem, hogy egy sajátos információfeldolgozási mód jellemzi az egyént, ami egész életében sok előnnyel és hátránnyal jár.

Azokon a területeken, ahol a rendezettség, írás, olvasás, stb. fontos szerepet játszik, bizony sok nehézséggel találják magukat szemben a tanulási zavarokkal küzdők. Másrészről viszont vizuális képességeik olyan ajándékot jelentenek számukra, amely természetes adottsággá teszi a kreatív gondolkodást, újszerű látásmódot. Gyakran igen hirtelen találnak kiváló megoldásokra, miközben mások még a problémát se tudták megfogalmazni, képzeletük rendkívül gazdag, sokan közülük művészek vagy műszaki zsenik.

Az oktatás felelőssége, hogy milyen módon tud alkalmazkodni ezeknek a szokásostól eltérő, de nem ritka másképp tanulóknak a jellegzetes tanulási módjához, stílusához. Minden gyermek joga, hogy képességeinek megfelelő képzésben részesüljön, ezért az oktatást úgy kell alakítani, hogy a többségtől eltérőket is figyelembevevő tantervek, tanmenetek és módszerek álljanak a pedagógusok rendelkezésére.

Archívum

A Facebook szabálya szerint a cikket csak akkor tudja lájkolni oldalunkat, ha egyidejűleg be van jelentkezve a Facebook fiókjába.

Kövessen minket!

Szóljon hozzá!

10 hozzászólás

 1. ronador

  Kedves Éva,
  nagyon gyanítom, hogy a 10 éves fiam diszlexiás, két nyelv? család vagyunk – magyar és angol, de egyik nyelv se megy neki. Úgy halottam, hogy sok szór el?fordulhat, hogy több-nyelv? gyerekeknek vannak problémák az anyanyelvvel. De az 7 éveskór szokott elmúlni, nálunk ez nagy probléma most – nem tudja rendesen kifejezni maga, kezdi a mondatot és abba hagyja, kezdi az úját és azt se tudja befejezni… Gyerekek csúfoljak az osztályban, segítség kell neki. Különben nagyon kedves, figyelmes, szorgalmas, lágy gyerek.

  szeretnek kérni az információt vagy kérdezni, hol lehet diszlexiás vizsgát megtenni (vagy más), hogy pontosan milyen problémákhoz kell megoldást találnunk. Kihez tudok fordulni a segítségéért?

  Várom a választ. Köszönöm szépen.

 2. Kriszti

  Tisztelt Asszonyom!
  Szeretnék tanácsot kérni az alábbi problémánkra.Gyermekem 9 éves ,második osztályos balkezes kisfiú.Az óvóda óta küzdünk ,ugyanis az óvón? javaslata ellenére(bár azt mondta ,hogy fiam fejlesztésre szorúl)vizsgálatot kértem ,majd a vizsgálat eredményeire hagyatkozva visszafogtam gyermekemet a beiskolázástól.Azóta ez maximálisan jó döntésnek bizonyult,de semmit nem oldott meg.Els? osztály végén kértem gyermekem újabb vizsgálatát mivel az olvasás és írás tudása katasztrófális volt.A vizsgálat azt az eredményt hozta ,hogy gyermekem tanulási nehézségei még nem olyan súlyosak,hogy igazolná a dislexia-disgráfia tüneteggyüttes jelenlétét,de a dislexia-disgráfia redukáció javasolt.Ez év elején sajnos a nem került be a fejleszt? csoportba csak miutánn szóvá tettem ,és November óta csak heti egy óra jut rá.Ezzel nem is lenne probléma ha az ellen?rz?je nem lenne tele elégtelennel.Ezért aztán személyesen bementem a bizottsághoz és kértem írásban egy újabb vizsgálatot(magammal vittem Vajk ellen?rz?jét is ,melyben benne van saját írásais ,amit a tábláról másolt),de sajnos smmi jelét nem kaptam arról,hogy kapnánk id?pontot.Ezért felhívtam ?ket és a háttérzajból kihallatszott,hogy rá sem néztek még a beadványomra,de azért arra felhívták a figyelmemet,hogy Vajknak már van vizsgálati eredménye tehát nem olyan s?rg?s.A baj csak az ,hogy számomra tényleg nagyon s?rg?s lenne,mivel valami tényleg nincs rendben és csak én vagyok az aki ezzel foglalkozik(a tanítója szerint ez nem rátartozik)Kérem ha tud segítsen,hogy még mi az amit megtudnék próbálni vagy kihez fordulhatok.Köszönettel:Drobina Ferencné

 3. ismeretlen

  Sajnos nem tudom folyamatosan követni a hozzászólásokat, ezért igen nagy késésekkel tudnék hozzászólni. Kérem, hogy aki választ szeretne kapni kérdéseire, írjon a gyarme@freemail.hu címre!

  Üdvözlettel:

  Gyarmathy Éva

 4. ismeretlen

  Tisztelt Gyarmati Eva,

  Csak a hetekben derult ki, hogy unokaocsem aki 9 eves , dyslexias. Jelenleg hetente egyszer specialis tanarhoz jar. Erdeklodni szeretnek tudna -e javasolni konyvet ami a dyslexiarol tajekoztat es emellet fejleszto gyakorlatokat is javasol.
  Emellett szeretnem tudni milyen sportok segithetik a dyslexia enyhiteset. Tisztelettel: Ildiko Papp pildiko@hotmail.com

 5. ismeretlen

  Tisztelt Gyarmathy Éva!

  Olvastam a cikkét és megcsináltam én is a tesztet és meger?sítette amit egy ideje már gyanítok hogy diszlexiás vagyok vagy voltam. 35 éves n? vagyok jelenleg egy posztgraduális képzés keretében próbálok másoddiplomát szerezni azonban van egy nagy félelmem ez pedig a nyelvvizsga. Lehet hogy a nyelvtanulási nehézségem hátterében a diszlexia húzódik meg? Amint a cikkében is írja hogy a vizuális képességek ez esetben jobbak az átlagnál nos ez az esetemben teljesen igaz. Ha ezt ön is így látja kérem válaszoljon, hogy hogyan lehetne ezen segíteni.

  edfu@index.hu
  Válaszát el?re is köszönöm

 6. ismeretlen

  Elolvastam néhány dolgot a lapon és meger?södött bennem, amire régóta gondolok, ti.,hogy diszlexiás vagyok.
  A napokban az esti órákban lettem figyelmes egy rádióban elhangzott beszélgetésre , mely a d. tárgykörével kapcsolatos új kutatási eredményekr?l szólt és említettek valamiféle szemüveget is, aminek használata gyógyítja a diszlexiát. Ennek az volt a lényege,hogy a bevitt ingerület és a visszaadott információ /ezesetben
  szövegnézés és kimondás között az átlagoshoz képest nagyobb id?beli eltérés van a diszlexiásoknál.Ami szerintem teljesen érthet? , ha arra gondolunk mennyiféle asszociáció indul el egy érzékeny emberben az olvasott szavak hatására, azokat érteni ,érezni és közben folyamatosan kimondani hihetelen dolog.Szóval az említet szemüveg valahogy az id?beli csúszást segít kiegyenlíteni.
  15 éves koromban oldottam meg ösztönösen a fenti problémát , mely szerint a nézett szöveg közti id?igényes értelmi és érzelmi feldolgozás oly mértékben torlódott fel, hogy egyszercsak követhetetlenné vált. Arra sarkaltam magam , hogy felvegyek egy egyenletes gördülékeny stílust és valahogy az sült ki a dologból hogy már nem akadtam meg. Nagyon jó az a megoldás is, amikor egyfajta modorossággal a megfelel? helyeken tagoló gondolatszüneteket tartunk, amit a
  hallgató is helyénvalónak talál és fel sem túnik neki az olvasás különössége. BÁR. Ez egy érdekes dolog , hiszen az általános iskolában túlzottan az „olvasás az olvasásért ” helyzet van és ez nagyon kedvez a diszlexiás torlódás miatti zavarnak, ha pedig hagyunk id?t a „megtekintés-megértés-visszaadás „-ra nyilván minden a helyére kerül.Valami kapcsolat egyébként nyilván van a kialakult új jelenség / új emberípus?/ a
  hyperaktiv, a diszlexiás és depressziós között.
  Máskülönben ,hogy alátámasszam a diszlexiás -jellemz?kben leírtakat, már gyerekkoromban úgy nyertem rendszeresen a rabló römiben , hogy az összes letett lapot átnézve kikalkuláltam az összesöprés után új rendszerben kirakott lapok ,melletti jollijoker.-nyereséget az asztaltársaság halálravált csendjében. Egyébként képz?m?vész lettem, hihetetlen térlátással, minden megjavítok és konstruálok mechanikus és egyéb mozgó , m?köd? dolgokat. Született épít? vagyok. Nagyon megtanultam ,.hogy pihenjem ki magam id?r?l – id?re és hihetetlen munkabírásúnak tartanak emellett.Rettenetesen szertelen vagyok és rendetlen is de nem hagyok semmit elvarratlanul és módszeresen mindennek a végére járok.
  A nyelvekkel nem boldogulok, bár?? ha valahol eltöltök 1 hetet és már használom a nyelvet , számomra is meglep? dolog, hogy ilyenkor engem kérnek, ismer?seim, hogy mondjuk intézzem el a piacon a cip?árusnál a reklamációjukat.Idegen nyelvet jól beszél?k között sokszor tolmácsolok, mert a dolog érthet? szövegkörnyezetéb?l és a taglejtésb?l, meg más netán a magyar nyelvben visszaköszön? szavakból megértem , amit mások félreértenek. Volt már olyan érzésem, hogy mindegy ,hogy milyen nyelv ,de megértem azt aki beszéli.

  Itt befejezem, d.mivoltomhoz h?en kb 15 hiba kiojavítása után illusztrációként a többit a szöveg-ben itthagyom. KA

 7. gyarme

  El?ször is elnézést kérek a válasz késéséért, nem figyeltem eléggé oda a hozzászólásokra.

  Éppen mostani vizsgálataim alapján kiderült, hogy a pszichés zavarokat mutatók között háromszor annyi a diszlexiás, mint a szokásos arány. A diszlexia maradványtünetei korrelálnak a viselkedésben és attit?dökben mutatkozó problémákkal.

  Valószín?leg a tanulási zavarok okozta sok kudarc, frusztráció, az a tény, hogy egy diszlexiásnak az iskolai teljesítmények, és gyakran másaz életben fontos területeken is sokszoros er?feszítést kell tenni, önértékelési zavarokhoz vezethet, és ez melegágya a lelki problémáknak. Ezért is tartom fontosnak, hogy minél többet tudjunk meg a diszlexiáról és egyéb tanulási zavarokról. Ha valaki tudatában van annak, hogy nehézségei nem kizárólag saját deficites képességi miatt vannak, hanem azért is, mert az oktatás nem tud megfelel? tanítással segíteni, akkor talán az önértékelési zavarok is csökkennek.

  Üdvözlettel:

  Dr. Gyarmathy Éva

 8. ismeretlen

  Kedves Gyarmati Éva!

  Irásai és a maradványtünetek tesztje meger?sitették, amit régóta sejtek, hogy magam is a diszlexiások csoportjába tartozok 53 évesen. Egyébként diplomás ujságiró vagyok, doktoráltam, két nyelvet megtanultam, igaz irtozatos nehézségek árán – vagyis sok minden eltakarta ezeket a problémákat.
  Az irásom nem csupán rendezetlen, hanem ha zaklatott vagyok az irásképtelenségig fokozodik a zavar a betük formálásában. Szerencsére itt a számitógép és megment a szégyent?l..

  Ezenkivül nagyon régen kb két évtizede depressziósként diagnosztizáltak és azóta szedek gyógyszereket. Az állapotom ingadozó de nem tul sulyos, dologzni például folyamatosan tudok.
  Azt szeretném kérdezni Önt?l, milyen összefüggés lehet a két dolog a diszlexia és a depresszió között?

  Köszönettel,

  pusztaie@freemail.hu

Egy hozzászólás elküldése

Archívum

Share This