Kavetzky Péter: A Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztály bemutatása

2002 máj 9 | Egyéb témák

Bevezetés

Napjainkban közkeletű kifejezésekké váltak az olyan „pszicho” fogalmak, mint depresszió, pánikbetegség stb. („depressziós vagyok”, „pánikom van”). A hétköznapi ember, a „laikus” számára nem mindig világos, hogy e fogalmak milyen problémákat, jelenségeket is takarnak. Számos vélekedés, hiedelem, téves nézet uralkodik kialakulásukat, kezelési lehetőségüket illetően is. Ugyanígy hiedelmek uralják e betegségek lelki eredetét valló pszichoterápia, pszichoanalízis mibenlétét is, gondoljunk csak a „pszicho” viccekre, a hollywoodi filmek „pszichoanalitikusára”. Gyakori vélekedés, hiedelem az is, hogy a pszichoterápia során a pszichoterapeuta, pszichoanalitikus „átdolgozza” a páciens lelkét, bölcs tanácsokat osztogat, vagy az, hogy az „eredmény” kizárólag a pszichoterapeuta akaratától függ.
Jómagam az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Osztályán dolgozom, és néhány szóban szeretném bemutatni szemléletünket és az osztály működését abban a reményben, hogy e tévedések egy részét eloszlatom és az Olvasó közelebb kerül annak megértéséhez, hogy miként is folyik a gyógyítás-gyógyulás.

A Tündérhegyi pszichoterápiás osztály

Az osztályunkon elsősorban lelki eredetű problémák (depresszió egyes formái, pánikbetegség és egyéb szorongásos zavarok, illetve fóbiák, kényszeres zavarok, pszichoszomatikus betegségek, kapcsolati zavarok, és személyiségzavarok) kezelése folyik egyéni és csoportos formákban. Az osztály pszichoterápiás, azon belül is alapvetően pszichoanalitikus szemléletben működik, ami azt jelenti, hogy a tünetek (szorongás, „pánik”, depresszió stb.) hátterében meghúzódó nem-tudatos, tudattalan lelki konfliktusok feltárását és megértését, illetve átdolgozását célozza.
E mellett természetesen szükséges esetben (pl.: átmeneti állapotrosszabbodás) gyógyszerrel támogatjuk a pszichoterápiás folyamatban résztvevő pácienst.
Az osztályos pszichoterápia során a páciens megtapasztalhatja, megélheti, hogy tünetei passzív elszenvedését, befolyásolhatatlannak megélt kapcsolatait a pszichoterápiá(k)ban való aktív részvételével átalakíthatja, belső-lelki konfliktusait megértheti és ily módon saját sorsának aktív, szabadabb formálójává válhat, lélektanilag egészségesebben élhet.

A Nappali Kórház

A Nappali Kórház alapvetően abban különbözik az osztálytól, hogy a páciensek hetente háromszor (hétfő-szerda-péntek, reggel fél 9-től délután 3 óráig) járnak be a csoportos és egyéni pszichoterápiás foglalkozásokra. Így tulajdonképpen olyan emberek számára nyújtunk pszichoterápiás segítséget, akik nem laknak túl messze (földrajzi szempont), e mellett képesek otthoni környezetben élni életüket, sőt bizonyos okok miatt nem is jöhetnek el tartósan otthonról (pl.: kisgyermekük miatt). Ugyanakkor a heti háromszori találkozás betegtársaikkal, csoportterapeutájukkal, illetve pszichoterapeutájukkal igen intenzív pszichoterápiás kapcsolatot teremt meg. A Nappali Kórház az osztályos pszichoterápia és az ambuláns pszichoterápia között képez átmenetet, mely utóbbi esetben a páciens általában heti egyszeri alkalommal egyéni vagy csoportpszichoterápiába jár. Az osztályos háttér biztosítja, hogy a szükség esetén (pl.: állapotrosszabbodás) a páciens az osztályra kerülhessen.
A Nappali Kórház jelenleg kb. 12 pácienst tud egyidőben vállalni. Napjainkban fontos lépések történnek a bővítés irányában.

Mit csinál a páciens?

A páciens érzései, gondolatai, álmai őszinte elmondásával viszi előre pszichoterápiás kezelését. A páciens aktívan „dolgozik” kapcsolati, illetve belső lelki konfliktusainak feltárásában: az „itt és most”-ban, vagyis az osztályos kezelése során felmerülő élményei, érzései, gondolatai másokhoz fűződő viszonyulási módjai mentén. Az osztály bentlakásos jellegénél fogva lehetőséget teremt a páciensnek arra, hogy mintegy „elvonulva” a külvilágtól, e problémáival foglalkozzon, érzelmileg azokat átélje és megértse, illetve feldolgozza.
Az osztály csoporthangsúllyal működik, ami azt jelenti, hogy a pszichoterápia az egyéni betegvezetés mellett főként különféle csoportpszichoterápiákban zajlik. Az osztályos felvétel után egyénre szabott terápiás tervet dolgozunk ki. Az egyéni betegvezetés azt jelenti, hogy az osztályra való bekerülés pillanatától a páciens egy pszichoterapeutához tartozik, akivel heti két pszichoterápiás beszélgetésben integrálják a csoportpszichoterápiákon, az osztályon, illetve páciensek otthon megélt élményeit, kapcsolati viszonyulásait. (Ez a pszichoterápiás kapcsolat egyfajta biztonsági bázist, „biztos pontot” nyújt a páciens számára). A páciensek hétvégente rendszeresen hazamennek, a hospitalizáció vagyis a családtól, a külvilágtól való elszakadás kivédése érdekében.

A pszichoterápiás osztály és a Nappali Kórház pszichoterápiás foglalkozásai

Mind az osztály mind pedig a Nappali Kórház alapjait, gerincét a csoportpszichoterápiák alkotják.

1. Verbális szabadinterakciós kiscsoport
A páciensek múltjukról, múltjuk fontos figuráiról, jelen érzelmeikről, egymással kapcsolatos élményeikről, benyomásaikról beszélnek és beszélhetnek. A csoport különböző érzelmi-kapcsolati viszonyulási módjuk megjelenését teszi lehetővé, melyek a csoportban és az egyéni beszélgetésekben feldolgozhatóvá, értelmezhetővé válnak, jelentős segítséget nyújtva az önismeret mélyüléséhez is.

2. Pszichodráma
A verbális megnyilvánulások mellett teret enged a páciensnek a cselekvésre, aktivitásra, spontán önkifejezésre, lehetővé teszi, hogy az egyénben és a csoportban zajló lelki történések speciális akciókon keresztül elmélyüljenek, intenzívebbé váljanak, sőt új élményminőségeket is megélhet a páciens. Középpontjában konfliktusok, vágyak, frusztrációk megjelenítése, dramatizálása és eljátszása áll.

3. Osztályos pszichoterápiás nagycsoport
E csoporton az összes páciens és pszichoterapeuta jelen van. Lehetőség nyílik arra, hogy az egyéni és házszintű gondokat, praktikus nehézségeket és az osztály közös életét átszövő konfliktusokat megbeszéljük, illetve, hogy együtt megértsük azoknak a „közös térben” való megjelenését.

4. Szocioterápiás műhelyfoglalkozás
E csoportpszichoterápiás forma főképp nonverbális technikák alkalmazására épül (mozgásterápiás, zeneterápiás, művészetterápiás elemek: e különféle élménymódokban megélt és kifejezésre jutott „anyag” megbeszélése). „E csoporthelyzet a lelki jelenségek megragadását és megfogalmazhatóságát célozza….nyilvánvalóvá válhat a résztvevők számára, hogy semmilyen (lelki és viselkedéses) megnyilvánulás nem véletlenszer…”. A csoportok feladata az együttélésen belül a kommunikációs helyzetek kultúrájának kialakítása, hogy az egyén meg tudja fogalmazni élményeit ….és erre olyan reagálásokat kaphasson, ami jobb eligazodást tesz lehetővé számára a csoportban és a mindennapi életben”* .

5. Relaxációs csoport
E csoportfoglalkozásokon lehetőség nyílik arra, hogy a páciens megélheti testi feszültségeinek, panaszainak lelki hátterét. E mellett közvetlenül segíti a testi-lelki feszültségek oldását.

Mikor és hogyan lehet „Tündérhegyre” bekerülni?

Minden szombaton 8-1/2 11 között lehet ambuláns szakrendelésünkön jelentkezni, TAJ kártyával és orvosi beutalóval, és az ún. tájékozódó beszélgetés során döntjük el, hogy a jelentkező páciens számára milyen pszichoterápiás segítséget látunk megfelelőnek, illetve mely egyéb más terápiás gyógymódra van szüksége.
Helyileg a 28-as busz Zugligeti úti végállomásától egy-két percre a Szilassy út 6. szám alatt vagyunk megtalálhatóak. A 28-as busz a Moszkva térről indul.

* Németh László: Tündérhegyi szocioterápiás műhelyek és gyakorlatok. Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichoterápiás Szekció Csoportpszichoterápiás Munkacsoport füzete 1986/1.

Archívum

A Facebook szabálya szerint a cikket csak akkor tudja lájkolni oldalunkat, ha egyidejűleg be van jelentkezve a Facebook fiókjába.

Kövessen minket!

Szóljon hozzá!

10 hozzászólás

 1. MILLA

  Kedves Mindenki!
  Kavetzky Péterr?l csak annyit tudnék elmondani, hogy akinek bármiylen pszicológiai problémája merül fel, és netán meghallja ennek az emberneka nevét MENEKÜLJÖN – de jó messzire ám!
  Én fél évet jártam hozzá – azonfelül hogy semmit nem segített – az állapotom jelent?sen romlott… Megoldásként a tisztelt Doktor úr azt javasolt, járjak hozzá maszekban heti 2x!!!!! Eredményes nem?
  Ha elfelejtette a megbeszélt id?pontot és mást szervezett be – közölte, hogy ez az én hibám mert a viselkedésemb?l fakad, hogy ? ezt elfelejtette. sokszor – ha nem éreztem volna tökéletesen irreálisnak – meg mertem volna esküdni rá, hogy halálosan jól szórakozik a „terápia alatt”.
  A stílusa tenyérbemászó, el van szállva magától – de mire? Eredményesnek semmiképp sem mondható… Kihasználja bizonytalanságot – ami szerintem gyomorforgató…. Ennyit az ? terápiájáról. Mindezt azért írtam le, mert reménykedem, hogy ha valaki egyszer az útjába akad – több esze lesz mint nekem – és a neten utána néz miel?tt ellátogat hozzá és megtiszteli a bizalmával… Förtelmes hogy ilyen emberekre vannak rászorulva azok, akiknek valódi segítségre lenne szükségük. Áldom az eszem hogy eljöttem t?le. Lehet ám ezt másként, emberségesen is – és f?leg eredményesen is…. 🙂

 2. Virag74

  Kedves username ….
  Ön igen rossz megfigyel?.
  Ha esetleg szintén erre a pályara keszül jobb ha feladja.
  Hiába is védi ezt az embert(?) tudjuk miért is teszi…
  Valljuk be azért Önnek is van egy másik vélemenye.
  Olvasson vissza kicsit.
  Az els? hozzászoló CSALÁDTAGJÁT kezelték(?) ott .
  Tehát eleve nem áll meg azon gondolata hogy esetleg a terápia miat van az amit dühnek nevez.
  Viszont azt bizonyára tudja hogy a fenntemlítettnek az egyéni terápiáit hány ember hagyta idáig ott.Valószin? nem azért mert sikeresen meggyógyultak.
  Én elmondhatom hogy ismerek embereket akik igen érdekes dolgokat mondtak err?l Kavetzkyr?l.
  Mind emberileg mind szakmailag vannak megkerd?jelezhet? dolgai és örülhet hogy egy kliensének sem volt idáig ereje kicsit felel?sségre vonatni a szakmai etikát illet?leg.
  Elismerem hogy vannak nagyon rendes es mind szakmailag és mind emberileg értékes pszichológusok de kicsit gondolja át kedves hölgyem …..
  Vajh miért is nem olvas pozitiv véleményt.
  A pszichológusi diploma (mint ahogy más diploma sem ) tesz még alkalmassá a szakmára.
  Kellene még ahhoz mondjuk némi emocionalis érzékenység …

 3. username

  Nekem személy szerint nagyon jó véleményem van Tündérhegyr?l, a terpaeuták, pszichológusok, pszichiáterek és n?vérek nagyon lelkiismeretesen látják el a munkájukat.
  Kavetzky Péter személy szerint egy nagyon jó pszichológus.
  Igazából azért írom le mindezt, mert bosszantott ez a sok negatív vélemény.
  Persze minden terápiában van olyan fázis, amikor dühösek vagyunk az adott intézményre, ahol vagyunk vagy a terapeutánkra, de nem tetszett, hogy pozitív véleményt nem olvastam.
  Hát íme…..

 4. Virag74

  Kedves Péter!
  Kicsit el kéne gondolkodnia , hogy való- e magának ez a szakma ugyanis nem veletlen hogy szinte mindenki abbahagya az Ön álltal vezetett terápiát.
  Sajnos Én is eleget hallottam a maga terapiajáról és abból hogy hogyan viselkedik a klienseivel nyilvánvaló hogy súlyos problémái vannak Önmagával amit nem tud megoldani.
  Biztos sok dolga lehet a supervizorának…..
  Lehet hogy a maga dsm4 -el alszik de ez kevés ahhoz , hogy jo pszichológus legyen.

 5. dem

  Az a fontos hogy mindig érjük el a buszt, az értekezleteket, és id?ben lépjünk le a munkaid? végén,m ost azt látom, hogy az orvosok többet beszélgetnek egymással, mint a betteggel.
  Sok szakmai sikert kedves Kavetzky Péter, az Önnel való találkozások után én is sokszor néztem meredten a metrósineket a Moszkván. Köszönöm: dem

 6. rika

  Sziasztok!

  Nekem nincs túl jó véleményem a Tündérhegyr?l bár nem én voltam ott hanem a férjem a kezelésük eredménye egyszer?en 0! Ha esetleg érdekel titeket az utolsó csepp a pohárban akkor olvasd el a panaszlevelet ha nem bocs,hogy zavartalak Titeket csak gondoltam elküldök egy hozzátartozó véleményét is aki hónapok (2007 nov.) óta küzd,hogy a férjét rendbe hozzák az orvosok,de már nem hiszek ebben, egyre inkább úgy érzem én vagyok az egyetlen aki rajta kívül küzd! Az eddig felállított diagnózis borderline ezért került a Tündérhegyre ,de azóta inkább rosszabb mint volt! Ha van valaki aki tud egy jó orvost vagy bár mit nagyon megköszönném!

  Tisztelt Dr. Harmatta János!

  Panasszal szeretnék élni a Tündérhegy Pszihoszomatikus és Pszihoterápiás-rehabilitációs Osztály (1121 Budapest, Szilassy út 6., tel.: 200-8719)ellen!
  A férjem kb. 2 honapja került az intézetbe orvosa: Kavetzky Péter(1 hónapot bent fekv?sen utána bejárós módszerrel, korképet a mai napig nem állítottak fel ami nem is csoda hisz terápiával a 7 óra bent lét alatt max.2 órát tölt el a többi id?ben sétál a koszos, mocskos épületben illetve a rendezetlen szintén koszos , csikkes, eldugdosott piásüvegekben gazdag kullancsos kertben). Azért vonult be mert a házasságunkat próbálta rendbe tenni és err?l a kezel? orvosa is tisztába volt.
  A mai nap folyamán egy üvegajtó szerte széjjel vágta kezemet amit az ügyeleten varrtak össze és elég sok vért vesztetem és a lépcs?n elájultam! A férjem ott hagyott mert neki minden áron be kell menni az intézményben különben szankciókat vezetnek be ellene! A n?vért?l Pelle Anitától a férjem megkérdezte,hogy helyes döntés volt e az ájult rosszul lev? feleségét otthon hagyni egyedül aki közölte,hogy igen ez így volt normális s?t még meg is jegyezte,hogy neki 8-ra bent kellet volna lenni miért vitt ügyeletre.
  Mind –e közben én is felhívtam egy pszichiátert (akihez családterápiára jártunk tehát ismeri a férjem állapotát) aki nem tartotta normálisnak a férjem viselkedését és kérte ,hogy jelentkezzek ,hogy alakul a kezelésem a kezemmel!
  Ezek után én csak arra lennék kíváncsi,hogy milyen egéségügyi intézmény az ahol egy relatív komoly balesetet így reagálnak le? Ezek után felhívom a kezel? orvosát aki leráz és közli ,hogy én teszem tönkre a férjem kezelését (ezért elnézést is kérek,hogy ömlött a vér a kezemb?l és össze kellet varrni,de hála istenek a sebész aki össze varrta és az összes munkatársa aki akkor velem foglalkozott lényegesnek tartotta az én egéségügyi állapotomat és megfelel?n és gyorsan ellátott)! Nagyon remélem,hogy a jöv?ben nem lesz egéségügyi problémám mert egyenl?re több a Kavetczki Péter és Pelle Anita mint a tisztességgel becsülettel dolgozó orvos és n?vér (bár ebben remélem nincs igazam)!
  Várom válaszukat, és természetesen ezt a levelet továbbítom az önök felettes szerveinek!

  Budapest , 2008-05-30

  Ui.: A más n?vérek ugyan ebb?l a pénzb?l ágyat húznak, beteg embereket mosdatnak , ágytálaznak stb. nem csak hallgatóznak és dirigálnak. Az orvosok elérhet?ek bármikor nem 8.30-ra járnak és 14.30-kor legkés?bb elt?nnek és lényegébe utolérhetetlenek! Igaz ,hogy csak informatikus vagyok nem orvos ,de azért nehezen t?röm ha semmibe nem vesznek! Bár a

 7. valaki

  Én csak annyit szólnék hozzá a fentiekhoz, hogy biztosan így van, ha ön mondja. De ha a tényeket nézzük, én is voltam ott, hónapokig, és én az ÉLETEMET köszönhetem Tündérhegynek.
  Úgyhogy köszönöm!

  UI: 10- éve tünetmentes vagyok!!! Uraim, nekem csak ennyi számít!!

 8. twopak

  A fentiekben megfogalmazott célja az intézet tevékenységének hivatalos és semmitmondó.
  Minden intézet megpróbál valamilyen módszer eggyütest alkalmazni.A Tündérhegyi terápia leírása
  a fentiekben átfogónak t?nik a valóságban a felsorolt terápiás módszerek (zene.relaxáció etc.)nem valósul meg a Tündérhegyen.Mindamellet hogy a segít?szándékot nem vitattom ,a szakmai felkészültséget pedig mín?sítse a végeredmény,azt állítom a Tündérhegyr?l kikerült betegek nagy hányada követ el öngyikossági kísérletet közvetlen a terápia befejezése után ,nem mín?síteni akarok csupán elgondolkodom ezen a tényen. Kaveczky Péter ahoz képest milyen keveset beszél:)) igen csak komolyan publikál a neten a témáról a második cikkét olvasom az utóbbi id?ben,ez jó dolog de általános jelleg? és öncélú ,írhatna tapasztalati alapon a nagyközönség és az érintettek informálására empírikus alapon közvetlenebb és érthet?bb cikkeket amelyek valóban egyediek lennének és szólnának valamir?l,ugyanais amit más már leírt semmi értelme újból leírni.üdv twopak

 9. ismeretlen

  Ha meg is lenne valósítva , ami itt le van írva, talán meg is gyógyulnának a Tündérhegyi „betegek”!!!!! Voltam ott , jó pár hónapot.De ami ott folyik _gyógyítás_ néven, az rémálom. Nem beszélve néhány olyan személyr?l, akik hangoztatják a team szót, s benne is vannak eme körben….. De nem tudni , hogyan is kerültek oda, s minek is vannak ott?????? Azért, hogy még több ember kerüljön pszichiátriai osztályokra, vagy Tündérhegy elhagyása után öngyilkosok legyenek?????? Ezek tények!!!! Jó lenne már ezt egy kicsit átbeszélni, tisztelt TEAM!!!!!!!

 10. ismeretlen

  Ez így egy jó intenzív dolog lehet. Nekem tetszik, hogy választani lehet a Nappali és bentlakásos menet között.

Egy hozzászólás elküldése

Archívum

Share This