SITE Projekt

2018 nov 12 | Nincs kategorizálva

SITE Projekt Olaszországban:

a legjobb gyakorlatok és fő eredmények

 

Az Informamentis Európa Szövetség egy nonprofit szervezet, amelynek többéves tapasztalata van közösségi szintű Európai projektek menedzselésében. A szervezet célkitűzése, hogy különféle szociális, kulturális, képzési, fejlesztési témákban tanuláson, kutatásokon keresztül segítse az interdiszciplináris projektek tapasztalatcseréjét a különböző államokan az Európai Közösség programjainak megfelelően, különös tekintettel a tanulmányi, képzési és fiatalokkal kapcsolatos programokra. 2013 óra az Informamentis Europa vezeti az Europa Direct ASI casertai hivatalát, az EU hivatalos információs központját Caserta tartományában, és menedzseli az új EUROPA DIREKT programját 2018 és 2020 között. A fiatalok európai mobilitásáért elkötelezett Informamentis Európa az Európai EURO-NET regionális központjaként működik. Az Informamentis Európa azzal támogatja iskolák, szervezetek, cégek, helyhatósági intézmények és magánszemélyek pénzügyi és strukturális alapokkal kapcsolatos terveit, hogy monitoroz és ajánl olyan pénzügyi, kutatási, alkotási és partnerkereső projekteket, amelyek relevánsak lehetnek. Az IFM Europa országos és európai szinten is részt vett több együttműködési projektben, hogy elősegítse a fiatalok és felnőttek nemzetközi mobilitását. Koordinátora volt az LLP-Grundtvig Partnership (2012- 2014) projektnek és néhány Fiatalok Akcióban programnak és sok KA1 VET és KA2 jó gyakorlatok cseréje projektnek.

A SITE projekt az IFM Európa Szövetségének szakembereivel a casertai EX Canapificio Szociális Központjában 15 fő, különböző észak-nyugat-afrikai menedékkérő megsegítésére végzett tevékenységet.

Miután felmértük, hogy milyen tréningekre van szükség, mint az a képen is látható, a számítógépes ismeretek fejlesztésével, a digitális ismeretek szélesítésével és mindenekelőtt az olasz nyelv oktatásával kezdtük. Minden képzésben részvevőnek elkészítettük az olasz nyelvű önéletrajzát, ami tartalmazta az iskolai végzettségeket, a szakmai tréningeket és a jelentkező egyéb átfogó

 

képességeit. Miután minden CV-t átnéztünk, megismertettük a munkakeresőkkel az olasz és európai állásportálok e-platformjait, hogy találjanak cégeket és állásközvetítő partnereket, hogy állásinterjúig jussanak. Az állásinterjúkat angol és olasz nyelveken modelleztük. Az egyik legnagyobb nehézség, amivel mint trénerek

találkoztunk az volt, hogy a tréningben részvevők alacsony számítógépes ismeretekkel rendelkeztek, viszont az okostelefonokat jól tudták használni. Nagy kihívás volt, hogy felvilágosítsuk őket, hogy az okostelefon, akár egy számítógép, álláskeresésre is használható, és hogy alkalmas arra, hogy virtuális és valódi közösséget keressenek, álláslehetőséget találjanak.

 

„POLIS” Egy „kísérletezés” egy CTP által Piedmont régióban. Célja felnőt- tek magasabb fokú felkészítése főiskolai diploma szerzésére. A projekt innovatív, mivel lehetővé teszi felnőtteknek, hogy három év alatt diplomát szerezzenek (5 év hivatalos olasz tanulmányi idő helyett), személyre szabott tananyaggal, munka vagy egyéb tevékenység mellett (pl. beteg családtag ápolása, versenysport és hasonló tevékenység).

„Felnőtt képzés Bresciában – egy új megközelítésben – CPIA Brescia”

A CPIA Brescia tanára, Patrizia Capoferri fejlesztett ki egy inno- vatív felnőttképzési módszert. A publikációjában ismertetett „sze- mélyre szabott” módszer nagyon hatásosnak bizonyult mind a dip- loma megszerzésében, mind VET kurzusban. A projekt három szekcióra osztott: „elméleti orientáció”, „tanulmányi szemlélet” és

„megvalósítás”.

Idősek vezetése és felnőtt fejlesztés – LAB”

Európai projekt (LLP programme – Grundtvig), amit a „Tanulmá- nyi Közösség”, egy olasz független kutató és képző szervezet koordinál. A LEADLAB Projektet, illetve a modellt a LEADLAB fejlesztette ki. Ez a módszer is személyre szabott, integrált és önve- zérelt tanulási mód, amely a tanulást lehetőség szerint egyezteti a munkával, és a tanulásra a munkaidőben és szabadidőben is sor kerül. Ebben a tanulási módszerben az egyéni élettapasztalatok megfelelő módon felértékelődnek és beépülnek az önéletrajzba.

 

SITE Projekt Törökországban:

a legjobb gyakorlatok és fő eredmények

 

Az Aksarayi Egyetemnek a fő célja, hogy az egyetemistákból kiváló szakemberek váljanak. Az egyetemnek nappali és posztgraduális programja van. Kiváló tudo- mányos ismereteket kívánunk adni egy vezető képzési intézményben és reméljük, hogy nemzeti és nemzetközi szinten is befolyásos intézmény leszünk. Ennek eléréshez az egyetem egyesíti a mélyen gyökerező tapasztalatokat a kortárs tudományos elméletek és gyakorlatok eredményeivel. Célunk eléréséhez meg kell szabadulni az előítéletektől, sztereotípiáktól, félreértésektől, és szeretnénk megosztani az EU országok jó példáit és gyakorlatait. Fő célcsoportunk a nálunk tanuló egyetemisták, akik közül sokan az ország hátrányos helyzetű területeiről érkeztek. Szakmai fejlődésükhöz egyetemünk amellett, hogy a saját feltételei szerint képezi őket, olyan tréningeket is biztosít, ami a különböző információkhoz való hozzáférést, azok elemzését, értékelését és megosztását is biztosítja.

A Szociális média management tréning egy öt hetes, széleskörű tréning, amely egyrészt személyes kommunikációs képességek fejlesztésére, másrészt a szociális médiamenedzseri pozíció oktatására vonatkozik. A legmodernebb innovációra és platformokra vonatkozó képzés statégiai elméletekre és magas szintű szociális média managementre oktat. Ez a kurzus lehetővé teszi tartalom által vezérelt stratégiák írásának elsajátítását, beleértve a szociális média külön modul funkcióit, pl. video létrehozását és annak szociális médiában történő elhelyezését. Később ugyanezt haladó szinten: PR írás, WEB-es videók készítése, vállalati kommunikáció stratégia megtervezését sajátítják el a tréning résztvevői, hogy szakemberként tudjanak dolgozni. A tréning lényegi eleme a segítségnyújtás a legjobb gyakorlatok szintézisére és a közvetlen stratégiai kivitelezésre. A tréning leginkább azoknak az embereknek ajánlott, akik már otthonosak a szociális média szervezeti használatában, de szeretnék emelni a stratégiai elemekben való jártasságuk szintjét, és szeretnék teljesítményüket mérhetően fokozni. Ez a tréning arra fókuszál, hogy a résztvevő képes legyen eldönteni, milyen problémát lehet a szociális média segítségével megoldani, és ennek a problémának a megoldása

 

milyen értéket teremt. A tanultak segítségével meg tudja állapítani, hogy a stratégia melyik pontja gyenge, mi a gyengeség oka és hogy a gyengeséget hogyan lehet feloldani. A keretmunka segít annak megértésében, hogy a szociális média miképp teremt mérhető eredményeket. Előre lehet jelezni, hogy az online tér hogyan alakul, fejlődik és milyen újfajta eszközök és megközelítések használhatók. Video-t

tervez és hozz létre, corporate forgatókönyvet fejleszt, megérti és használja azokat a technikákat, amelyek egy jó interjúfilm elkészítéséhez szükségesek (világítás, hang, vágás). Röviden: elsajátítja a videokészítés alapkészségeit.

 

„Halld meg a hangomat, dolgozni és alkotni akarok!” – Media és Kommu- nikációs Akadémiai Egyesület. Hátrányos helyzetű emberek foglalkoz- tatási lehetőségeinek növelése szociális befogadással. A tréning célja a média szektorra vonatkozó alapképzés nyújtása. A célcsoportot a fizikailag enyhén fogyatékos emberek alkotják. A következő szakképzés történt: TV riporter, média segítő, szerkesztő, grafikus designer, internetes hírportál szerkesztő, kozmetikus. A tréning teljes folyamatát és a vizsgát a trénerek filmre vették és elérhetővé tették. A tréning részeredményei és termékei egy könyvben és egy PSA híradásban kerültek publikálásra.

Adaptív és szakosított tréning hátrányos helyzetű személyek számára

Három hátrányos helyzetű csoport számár történt meg ez a tréning- fejlesztés: börtönviselt nők számára, kelet-törökországi és délkelet- törökországi menekültek számára. Tevékenységek: A megye ipari szek- toraival való együttműködés, humán erőforrás kutatások a mun- kaerőpiacon, fókuszcsoport interjúk, fejlesztési tanfolyamok, szaktanfo- lyamok (textil, szárított élelmiszer, tésztagyártás, gazdálkodás, állat- tenyésztés). A kurzusok után 80 ember került állásba.

Felnőtt munkanélküli nők tréningje Sultanhanı Kerületben Aksarayban, Törökországban. A kitűzött cél: a vizsgált területen a munkalehetőségek kiszélesítése munkanélküli nők számára. A célcsoport tréningje (25–45 év körüli háziasszonyok) tradicionális szőnyegjavítási technikákra és módszerek elsajátítására a környék piaci igényeinek megfelelően, ezzel felpezsdítve a családok pénzforgalmát és pénzkereseti lehetőségeit. Eredmény: 50 hátrányos gazdasági helyzetben levő felnőtt nő tradicionális szőnyegjavítási technikákra oktatása valósult meg. Ez egy részmunkaidős együttműködés volt szőnyeggyártó szakemberekkel.

 

SITE Nagy-Britanniában:

a legjobb gyakorlatok és fő eredmények

 

A londoni székhelyű AR Vocational Education and Training (ARVET) azon elv mentén alapult, hogy a 21. század a tudás alapú társadalom korszaka lesz.

Az ARVET része az European Learning Networknek (ELN), ami a brit és Európai Uniós képzőszervezetek egyesülete és szövetsége, ami kollégiumok, egyetemek, VET szervezetek és alapítványokból és kormányzati szervezetek képviselői ből áll, és fiatalok és felnőttek képzésre koncentrál. Az ARIVET tapasztalt szakem- bergárdával áll rendelkezésre az önfejlesztésre váró igénylőknek: trénerekkel, tanárokkal, mentorokkal és más szakemberekkel. Víziónk és missziónk egy krea- tivitás és innováció által alakuló vállalkozói kultúra fejlesztése, egy a margina- lizált és elégedetlen emberek számára elérhető vállalkozói megközelítés a személyes fejlődéshez, a társadalmi integrációhoz, ahol részesülhetnek a társadal- mi sokszínűségben, és ahol további tudás megszerzése válik számukra lehetővé.

A képzés általános modelljében szerepel az álláskeresés, önéletrajz írás, interjútechnikák és próba interjúk. 5 napos kurzusunk koncepciója a „tanulás cselekvéssel” egy nem formális módszer alapos ismeretszerzésre. Kurzusunk női bevándorló résztvevőinek egyike a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek iskolájában önkéntes nevelői asszisztensi pozíciót szerzett. Egy másik résztvevőt további képzésre iskolázták be Családok Erősítése, Közösségek Erősítése programban kiemelt pozícióban. Ennek a képzésnek a költsége 1000 GBP.

A kurzus minden résztvevője elkészítette önéletrajzát és további állásinterjúkon való megjelenésre készülnek. Egyikük törekvésében extra pontokat kapott és várható, hogy az utazási és turista szektorban kap helyet. Két résztvevő Mester Kurzusra kapott bejutást és dolgoznak képzési disszertációjukon. Mindannyian az ARVEÍT-ELN csoporttal együttműködésben dolgoznak segítve vállalkozói és munkavállalói ismeretek elsajátítását 100%-os elégedettség és sikerszázalék mellett.

 

Önálló Hajléktalan Projekt (Angolul SHP- magyarul ÖHP) – 1975-ben az SHP egyik alapítójának, Stuart Clarknak, aki különben nehéz körülmények között élő londoni

hajléktalan volt, sikerült rábeszélnie egy lakásszövetkezetet arra, hogy Pimilcoban neki és öt másik társának egy bizonyos időre lakhatást biztosítsanak. Egyikük az a Dennis Handfield volt, akiről később Cambenben az ÖHP egy magasabb színvonalú hostelét nevezték el. A Pimilco volt az ÖHP projekt kezdete. A Városi Alap segítségeként az ÖHP 1977-ben tudott megalakulni, amikor is regisztrált alapítvány lett és módja lett arra, hogy egy fizetett munkatársat alkalmazzon. Ahogy mondani szokták, a többi már történelem. Az ÖHP kiterjesztette a munkáját és sokkal több más embernek segítettek, mint azt akkor el tudták képzelni. A nyolcvanas években, amikor a brit kormány kihirdette az akkori ideiglenes hajlékok bezárását, az ÖHP volt az új megoldások egyike, ami a jótékony szervezetek hajléktalanságra történő megoldását úttörő módon jelenthette. Ez az új, alternatív megoldás nem a nagy hálókat jelentette – ahova a hajléktalanok nem akartak bevonulni – hanem olyan alternatív megoldást, amikben kis különszobák vannak, legtöbbször lakótelepeken. https://www.facebook.com/SingleHomelessProject/

Kelet-londoni Jagonari Nőket Képző Központ – Ezt a központot 1987-ben olyan bangladesi nők alapították, akik szembementek azzal a hagyo- mányos gondolattal, hogy a bangladesi nőknek alávetetteknek kell len- niük. A centrum London Borough of Tower Hamlet negyedében élő nőknek nyújt különféle szolgáltatást, többek között felnőttoktató osztályokat indít, és több projektje van a számos célcsoportra kifejlesztve. Bár a Jagonari Központot elsősorban bangladesi nőknek hozták létre, az utóbbi időben a központ funkciója a környék lakóinak igényei, származása és demográfiájának változásának megfelelően módosult.

Fordulópont –250 szakember szolgáltatását kínálja Angliában és Wales-ben főként szerhasználók, tanulási nehézséggel küzdők, és tartós munkanélkü- liek számára. A szervezetet 1964-ben Barry Richard alapította, akkoriban a Camberwell Alkohol Projekt név alatt és azóta nemzeti szervezetté fejlődött, amely ezreknek segített szociális és egészségügyi szolgáltatá- sukkal. A Fordulópont számtalan alap támogatásával (ilyen pl. az Európai Szociális Alap) rengeteg hátrányos helyzetű embernek kínál szolgáltatást szélesebb és reménytelibb jövőképet felvázolva előttük, és fokozott önállóságra bátorítja őket. Szolgáltatásaink: • munkaprogram, • szakmai tanácsadás és vezetés karrierépítésben, • börtönviseltek munkába segítése beilleszkedésének segítése, • megfelelő munkavállalási tanácsadás.

 

 

 

A SITE Projekt Szlovéniában:

a legjobb gyakorlatok és fő eredmények

 

A felnőttképzési törvénynek megfelelően sok képzést és tréninget szerveztünk Szlovéniában hátrányos helyzetű felnőtt csoportoknak. A célcsoportot azok az emberek alkották, akik a kötelező oktatást befejezték, de megvolt bennük a szándék új, modern, szélesebb körű és mélyebb ismeretanyag elsajátítására, csak éppen különféle okok miatt diák vagy egyetemista státusz nélkül. Elemeztük a hazai foglalkoztatási helyzetet és a munkanélküliséget, majd egy célcsoportunknak szóló (50 év feletti) kérdőívet alkottunk, amit felhasználóinkkal és két másik szervezet (Zemzem és Simbioza) munkatársaival tölttettünk ki. Az kérdőív eredménye alapján készítettük elő célcsoportunk tréningjét. Három szervezetet vontunk be. A kérdőívet legalább 90 embernek megmutattuk. Képzéseket indítottunk hagyományos kézi hímzés és hímzésminta-tervezés témában, egy másikat pedig komputeres alapismeretek oktatására. Mindegyiknek az 50 év feletti munkavállalók voltak a célcsoportjai.

 

Smetumet – A Smetumet egy olyan szervezet, ami hulladékok újrahasznosí- tásával kreatív iparművészeti alkotásokat hoz létre. Szeretné a hulladékokkal kapcsolatban megváltoztatni az általános közgondolko- dást. Valami szépet (Maja Rijavec): „Az egész egy törött zöld eser- nyővel kezdődött, amit táskává alakítottam. Sokféle anyag megihletett. Ha meg kellene neveznem a kedvencemet, akkor az egy fatábla lenne, amit a tengerparton mostam tisztára. Nem nagy dolog, csak egy fatábla a tengerpartról. Elvittem a nagyapám műhelyébe, ami még mindig fenyő- és tengerillatot áraszt, és megmunkáltam…”

 

Simbioza – A Simbioza egy önkéntes, generációk közötti együttműködési kam- pányon alapul, ami az „életen át tartó tanulás”-ra szerveződött. A Sim- bioza három év alatt (2011–2013) többmint 15 000 időst és 9 000 fiatalt boronált össze Szlovéniában komputerjátékok és internetes alapismeretek elsajátítására. Az akcióban az idősek komputerismereteit fiatalok fejlesztették egy egyhetes kurzusmodell alapján. A nagy sikert elért workshopok ingyenesek voltak és a generációk közötti együttmű- ködést is nagy mértékben fejlesztették.

ZemZem – Civil nőszervezetet kulturális, humanitárius, oktatási és szociális események szervezésére hozták létre. Bár már 2005-től szerveznek gyűjtéseket, a szervezetet csak 2007. augusztus 28-án regisztrálták. A szervezetben jelentős a migráns 50 év fölötti nők képviselete. A szervezet a következő projekteket szervezte: Fesztivált a boszniai konyhának; Sila – Nemzetközi Nőklub Ljubljana; Humanitárius kör; Kézműves fesztivál a népi hímzés megóvására; továbbá számos továbbképző programokat.

SITE Projekt Magyarországon:

a legjobb gyakorlatok és fő eredmények

 

Alapítványunk  a  pszichiátriai  betegek  társadalmi   egyenlőségéért  dolgozik. A pszichiátriai betegek hatalmas nyomás alatt vannak, miszerint a társadalom és ők maguktól is azt várja el, hogy a társadalom hasznos tagjai legyenek. A gondos- kodó családok és maguk a páciensek is gyakran panaszkodnak az értéktelenség érzéséről. A legtöbb pszichiátriai zavarban szenvedő egyén szeretne biztos mun- kahelyet, de a kognitív és más nehézségek, beleértve a stigmatizációt (meg- bélyegzést) megnehezítik az elhelyezkedést. A másik probléma a nehezen meg- szerzett munka megtartása.

Projektünk egyik fókuszpontja, hogy a munkakeresők saját nehézségeiket az álláskeresés folyamatában kezelni tudják, s hogy eldöntsék, munkáltatóikat meny- nyire informálják. Elengedhetetlen feltétel a megfelelő kommunikáció. Gond az alacsony önértékelés és a magas szintű önstigmatizáció, amely félelmetessé teszi számukra a munkaerőpiacra való belépést. Ebben a projektben hatékony eszközö- ket kerestünk ezen nehézségek kezelésére.

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. – Piacorientált vállalkozás, aminek egyik célja, hogy hogy lehetővé tegye a hátrányos helyzetű munka- vállalóknak a munkaerőpiacra törtinő integrációját és a szabad munkaerő- piacon történő elhelyezkedést. A tulajdonosok célja, hogy piaci környe- zetben működtessék vállalkozásukat és hogy a vállalkozás költségeit munkavállalók elhelyezésének kedvezményei és jutalékjai fedezzék. Az integrálási modell lényege, hogy a hátrányos helyeztű munkavállalók elhelyezésével (főként fiatal munkavállalókkal) csökkentett kapacitásban dolgozhassanak partnercégeiknél. Sok mentális beteg elhelyezését megfe- lelő tréningekkel és fokozott utánkövetéssel biztosították. Fontos, hogy a munkáltató maga a kft, de a lojalitást, hűséget, motivációt, a kihelyezett emberek számára is fontosnak tartják, s így kedvező tapasztalatuk van az elhelyezkedéssel kapcsolatban.

 

A Szigetvári Rehabilitációs Osztály (PRD) – Ez a pszi- chiátriai osztály egészen különleges Magyarországon. Az intézetbe kerüléshez várólista van, ami azt jelenti, hogy sokan várják, hogy bekerüljenek azon 45 ember közé, akik a rehabilitációban részesülnek komoly

együttműködésben a kórház addiktológiai és pszichiátriai osztályaival. A munkahely és a tréning (állásra való felkészítés) kulcskérdés az intézményben. Varrás, könyvkötés, kerámiai munka, van az intézményben (a termékek a helyi piacon kerülnek eladásra), amely szorosan együttmű- ködik a helyi intézményekkel. Az osztály nem formális tréninget tart. Amikor kikerülnek az intézményből és ezen a munkanélküliséggel sújtott területen mégis dolgozni tudnak, az intézmény segítséget nyújt megfelelő szállás biztosításában – albérleti segéllyel. Az intézményben esetme- nedzser és szociális munkás dolgozik, felkészítve a munkavállalót és a munkáltatót is a munkában történő elhelyezésre. Ez a közvetítői munka fontos Magyarországon. A páciens kaphat rokkant státuszt és ezáltal egy rendkívül alacsony segélyt (egyébként Magyarországon a munkanélküli segély három hónapon át jár). Ennek az osztálynak a csodája a bizalom. A professzionális rehabilitációs és felkészítő munka nem csak a munkakereső szakmai felkészítése, de az önbizalom fejlesztése is. A re- habilitációs osztály szép pénzügyi eredménnyel dolgozik (az intézmény nyereséges). Szigetvár maga egy magas munkanélküliséggel sújtott terü- let. A probléma abban van, hogy ha a páciensek hazatérnek otthonaikba, ami nem Szigetváron, hanem másik településen van, akkor nem találnak hasonlóan kedvező lehetőségeket.

CRT (Cognitive remediácio tréning) Szkizofrén betegeknek – Budapest XVI. kerületében nappali kórház működik. Ez a nappali kórház krónikus, hosszan tartó betegségben szenvedő személyek ellátását biztosítja. Akut fázisban a páciens nagyon  sokszor elveszíti kapcsolatát  a külvilággal.  A relapszus kezelése farmakoterápiával viszonylag megoldható, de a gond az, hogy az akut fázis után a páciens rosszabb kogníciós állapotba kerül, mint volt előtte. A kognitív képességek sérülnek (tervezés, gondolkodás, konstruálás, koncentrációs képesség, verbalitás, a tér- és időbeni ori- entáció). Ezek a sérülések a személyközi kapcsolatokat, az éltmódot, a munkaerőpiaci státuszt sajnos rossz irányban befolyásolhatják (az élet- minőséget). A CRT a kognitív státuszra koncentrál. A tréning 40 órás, kétszer két óra hetente, és megpróbálja a relapszust megakadályozni, és a kognitív képességeket szándékozik javítani. Két terapeuta vezeti.

 

 

 

SITE Projekt Németországban:

a legjobb gyakorlatok és fő eredmények

 

1969 óta Németországban, azon belül 1991 óta a Harz Hegységben az Akademie Überlingen elkötelezett szereplője a munkanélküliség és a szociális kirekesztés elleni küzdelemnek. A korábbi ENCLOSE projekt (Estabilish a New Cooperation to Let Obtain Social Inclusion in Europe) és az IDA projekt (Integration thought Exchange) a tartósan munkanélküli, vagy egyéb okból hátrányos helyzetű fiatalok integrálását tűzte ki célul tréningekkel, vagy pedig más EU országban történő munkavégzési lehetőség elérhetővé tételével. A SITE projekt kiváló lehetőség arra, hogy megosszuk egymással az európai országok jó tapasztalatait. A tanulási módszerek megosztása, új képzési módszerek kutatása és azok gyakorlatba helyezése hozzájárul a saját jelenlegi tréning módszerek javításához.

A hat alappillér hátrányos helyzetű fiatalok tréningképességének és munkaerő- piaci alkalmasságának növelésére az • Orientáció • Tréning • Tanácsadás • Támo- gatás • Kezdeményezőkészség • Tanulás. Olyan projektek kerültek támogatásra, amelyben a fiatalok munkahelyi körülmények között tanulhatnak. A munkahely a képzés helyeként fontos építőeleme a különleges igényű fiatalok képzés általi fejlődésének. Mindegyik projekt legalább három típusú munkahelyi tevékenysé- get tesz lehetővé (pl. turizmus, számítógépes szolgáltatás, fémmegmunkálás és egyéb). Az eladható termékeket a vevők rendelik és a piaci körülményeknek megfelelően kerülnek legyártásra. A résztvevők támogatása alapképességek tanítását (olvasás, számolás matematika, kommunikáció, tisztaság, IT,) és tanulási szabályok elsajátítását (rendszeres étkezés, a pénz beosztásának képessége, külső helyszínen való tanulási és szakmai gyakorlati lehetőség a jövőben potenciális munkáltatónál) jelenti.

 

„STABIL” – Ezt a projektet az Európai Unió, Szász-Anhalt tartomány és a helyi (Harz) munkaügyi központ támogatja. 2009 szeptember elseje óta működik, a Harz-hegységbeli Blankenburgban. Ez a projekt egy újonnan kidolgozott képzési modell, amely a rendszerinti támogatási intézkedéseken kívül esik: az egyén fenntartható támogatása (a személyes és szociális képeségeik fejlesztése által). A, a tanulás műhelymunka keretében folyik. A különleges igényű fiatalok képzési és nevelési folyamatának fontos eleme a képességek fejlesztése, beleértve a mentális kérdéseket és reális célok kialakítását.

„Integráció cserével (I. felhívás)” – Ez a projekt hátrányos helyzetű munka- nélküli fiatalokat és egyedülálló fiatal anyákat von be. Az ESF projekt (Európai Szociális Alap) más néven „Európáért” és a BMAS (Munkaügyi és Szociális Minisztérium) finanszírozza. „Európára készen” projekt 18 és

35 év közötti, Harz és Salzland környéki munkavállalók európai lehetőségeit kívánja növelni azzal, hogy angliai és spanyolországi munkatapasztalat szerzését teszi lehetővé számukra. Körülbelül 350 környékbeli hátrányos helyzetű munkavállaló dolgozhatott Angliában, Hollandiában vagy Ausztriában. Több mint 60%-uk tudott elhelyezkedni a későbbiekben. Közben mi is sikeresen vendégül láttunk régiónkban francia, spanyol és svéd csoportokat.

 

„Integráció Cserével (II. felhívás)” – Lehetővé tettük hátrányos helyzetű fiatalok nemzetközi munkavállalását és szakértők cseréjét is. A cél az volt, hogy 4000 résztvevőnek, köztük 800 többszörösen hátrányos helyzetű egyénnek lehetővé tegyük munkavállalási lehetőségeinek kiszélesítését. A fókusz: egytől hat hónapos időtartamra szóló tartózkodás egy másik EU országban (bentlakás, munka, és tréning). 2010 tavaszán két forrás jóvoltából (45,7 millió € az Európai Szociális Alapból és 5,3 millió € a Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztériumtól) 45 projektnetwork indult.

Archívum

A Facebook szabálya szerint a cikket csak akkor tudja lájkolni oldalunkat, ha egyidejűleg be van jelentkezve a Facebook fiókjába.

Kövessen minket!

Szóljon hozzá!

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Archívum

Share This