MHM hírlevél 1

2020 máj 18 | MHM hírlevél, Számít a lelki egészség

MHM_project_logo

1. hírlevél 2020. április
A program / projekt

Az Egészségügyi Világszervezet felhívást tett közzé, miszerint a mentális egészség kezelése mindannyiunk felelőssége. Sok országban a mentális betegségek a fogyatékosság vezető okai. A mentális betegségben szenvedők, főként a halmozottan hátrányos helyzetűek még inkább szenvednek a társadalmi megbélyegzéstől és marginalizációtól. Ezek az emberek általában társadalmi igazságtalanságot is elszenvednek.

Noha a művészet mentális gyógyító hatását egyre inkább elismerik, sok európai országban a művészetterápia nem választható terápiás módszer. Bár nyilvánvalóan szükség lenne korszerűbb eljárásokra, amelyek talán csökkentenék a gyógyszerek használatát, a legtöbb intézmény ragaszkodik a régi protokollokhoz. Tudatlanságból, vagy mert félnek az ismeretlentől; figyelmen kívül hagyják az alternatív módszertani megközelítéseket és az új ismereteket. Sok szakember nem ismeri a művészetterápia és a helyreállító igazságszolgáltatás ötvözésének lehetőségeit és előnyeit, mivel ezeket még mindig nem integrálták be az oktatásba és programokba.

Az MHM (a mentális egészség javítása a helyreállító igazságtétel segítségével) célja, hogy egy közös ágazati kapcsolat útján közelhozza egymáshoz a két módszert, támogatva ezzel a felnőttoktatás megújulását, olyan képzési tananyagot és eszközöket létrehozva és közkinccsé téve, amelyek a mentális egészség, illetve a részt vevő országok helyreállító igazságszolgáltatásban részt vevő szakembereinek, művészeinek igényeihez igazodnak Európa-szerte.

Célok:

Az MHM célja, hogy helyreállító művészeti igazságügyi értékek felhasználásával fejlessze az egészségügyi szakemberek készségeit, ismereteit és tapasztalatait. Feladatának tekinti, hogy olyan művészeket képezzen, akik a művészetek alkalmazásával segítik a mentális betegek állapotának javítását, társadalmi státuszuk helyreállítását. A legfőbb cél olyan innovatív eszközök létrehozása, amelyek javítják az egészségügyi ellátást és a mentális egészségügyi ellátásban részesülök énképét. Ezért elengedhetetlen egy olyan szemlélet kialakítása, amely mind a művészetterápia előnyeit, mind a helyreállító igazságosság értékeit a figyelem központjában tartja. Az MHM e-tanfolyamokat is tervez és akkreditál, amelyek magasabb szintre hozzák a felnőttoktatásban részesülők készségeit és tudását, ily módon támogatva az ismeretek továbbfejlesztésének lehetőségeit.

Kezdés: 2019. november 01. Befejezés időpontja: 2021. október 31.

A konzorcium tagjai:

Restorative Justice for All, UK

Center for Social Innovation (CSI), Cyprus
Kinonikes Sineteristikes Drastiriotites Efpathon Omadon, EDRA, Greece
Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány (LOKA), Hungary
Fundacion INTRAS, Spain
Anotati Scholi KAlon Technon, ASFA, Greece

Első transznacionális találkozó

január 31-én az Egyesült Királyság, Spanyolország, Magyarország és Görögország küldöttei utaztak Ciprusra, hogy részt vegyenek az MHM RA (a mentális egészség helyreállítása a művészet keretében) első találkozóján.

A szándék az volt, hogy meghatározzák, milyen keretek között fogják megvalósítani a projekt célkitűzéseit. Megbeszélést folytattak a projektről, annak feladatairól és várható eredményeiről, valamint kijelölték a résztvevő partnerek feladatait és kötelezettségeit.

A nap végére a konzorciumnak világos és konkrét működési terve körvonalazódott, amely a következő két évben fog megvalósulni. Az első állomás egy szellemi termék előállítása: egy „Képzési kézikönyv: A helyreállító művészet használata a mentálhigiénés ellátásban”.

„Képzési kézikönyv: A helyreállító művészet használata a mentálhigiénés ellátásban”

Az elmúlt hónapok kutatási szakaszának eredményeként készül az első szellemi alkotás: „Képzési kézikönyv: A helyreállító művészet használata a mentális egészségügyi ellátásban”. A kézikönyv egy olyan transznacionális tanulmányon alapul, amelyben minden partner aktívan részt vesz, és bemutatja, hogy a saját hazájában milyen módon alkalmazzák művészeteket a mentális egészségügyben, valamint kutatja a további felhasználási lehetőségeket. A mű az eredeti terepmunkán alapuló igény-elemzésen alapul, amelyet mennyiségi és kvalitatív módszerekkel gyűjtenek a partnerországok szakemberei.

RJ4ALL- Egyesült Királyság

A terepmunkához mind mennyiségi, mind minőségi kutatási módszereket alkalmaztak. Kvalitatív módon azt vizsgálták, hogy jelenleg milyen mértékben ismert a helyreállító igazságszolgáltatás a milyen mértékben a tudatos a felhasználása. A téma feltárása és a tapasztalataik megosztása céljából szakemberekkel folytattak megbeszéléseket. Az RJ4ALL az egyesült királyságbeli börtönrendszerben dolgozó szakemberekkel és művészekkel foglalkozott, akik egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében nyújtottak terápiás segítséget.

Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány (LOKA) – Hungary

A LOKA kétféle kutatást végzett a művészet mentálhigiénés rendszerben való felhasználásának vizsgálatára: a Debreceni Pszichiátriai Intézet szakemberei tájékoztatást adtak munkájukról és arról, hogy hogyan alkalmaznak különféle mentálhigiénés módszereket a betegek gyógyítására. Emellett kérdőíves felmérést végeztek a művészek és művészetterapeuták körében, melynek során a szakemberek mentálhigiénés művészetterápiában szerzett tapasztalataikról számoltak be.

EDRA és ASFA – Görögország

K.S.D.E.O. Az „EDRA” az athéni Képzőművészeti Iskolával együttműködésben felmérést szervezett a művészet és a terápia konvergenciájának tanulmányozására a mentális egészség területén. A kutatás folyamán két fókuszcsoport töltötte ki az ΜΗΜ (a mentális egészség javítása a helyreállító igazságtétel segítségével) kérdőíveit. Az eredmények rámutattak, hogy a funkcionálisan hátrányos helyzetű, illetve mentális nehézségekkel küzdő betegeket életörömmel tölti fel művészeti foglalkozásokon való részvétel lehetősége, mindez személyes fejlődésüket, és mentális aktivitásukat mozdítja elő. Ezért támogatni kell az ilyen jellegű kapcsolatokat annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet és megfelelő információval szolgáljunk a mentális egészségügyi szakemberek számára a művészet terápiás erejéről.

INTRAS – Spanyolország

Az INTRAS egy nemzeti jelentés keretében mutatta be, hogy miként alkalmazzák a spanyol mentálhigiénés gyakorlatban a művészeket, mint az igazságosság helyreállító eszközét. Először egy mélyreható szakirodalmi kutatást folytattak. A vizsgálat rámutatott arra, hogy a tudományág legutóbbi előrelépései ellenére a művészetterápiában rejlő lehetőségekre módszerek és eljárások tekintetében nem fordítottak figyelmet a tanulmányok. A másodlagos kutatást 20 releváns szakember közreműködésével valósították meg, akik érdemi segítséget nyújtottak a képzési igények és azok előnyeinek meghatározásához, melyeknek a gyakorlatban történő megvalósítása eredményezhet javulást a mentális egészség területén.

CSI – Ciprus

A CSI (Társadalmi Innovációs Központ) kvalitatív kutatást végzett a művészetterápia és a mentális egészség területén. Első lépésként a kutatócsoport szakirodalmi kutatást végzett, ideértve az adott kérdéssel kapcsolatos cikkeket és bibliográfiát. Ezután személyes, félig strukturált interjúkat készítettek művészetterápiás és mentálhigiénés szakemberekkel. A lényegi következtetés az volt, hogy a művészetterápia Cipruson nem közismert módszer, a mentális egészségügyi ellátásban korlátozottan alkalmazzák. A szakemberek egyidejűleg hangsúlyozták, hogy a gyakorlat pozitívan hat betegeikre.

Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely csak a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az abban szereplő információk bármilyen felhasználásáért. [Projekt száma: 2019-1-UK01-KA204-062004]

Archívum

A Facebook szabálya szerint a cikket csak akkor tudja lájkolni oldalunkat, ha egyidejűleg be van jelentkezve a Facebook fiókjába.

Kövessen minket!

Szóljon hozzá!

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Archívum

Share This