Segítő szavak öngyilkosságveszély esetén

2020 máj 12 | Öngyilkosság

Hogyan segítsünk öngyilkossági veszély esetén a koronavírus idejében?

Segítő szavak azoknak, akiket szeretünk

A karantén idején sokan gondolják azt, hogy nő az öngyilkossági veszély. Kérjük gondolja át, hogy az öngyilkossági veszély mennyire fenyegető az ön, vagy szerette esetén. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az, kérjük olvassa el az alábbi sorokat.

Az öngyilkosság szakszerű segítséggel megelőzhető!

Bár javasoljuk, hogy legyen jólinformált a COVID-19 kapcsán, sok olyan honfitársunk lehet, akik különösen érzékenyek a sokkoló hírekre, ezért adott esetben hasznos lehet az, ha korlátozza a hírekhez való hozzáférést. Néhány hír különösen növelheti a félelmet és szorongást. Különösen gyerekek lehetnek veszélyeztetettek a televízió híreire. Javasoljuk, hogy mindenképpen válasszon megbízható hírforrást, de félelmet keltő hírek és érzékenység esetén váltson csatornát.

Fontos, hogy a karantén alatt is legyen tisztában saját szükségleteivel, legyen tisztában azzal, hogy jár önnek a biztonság, kényelem egyfajta lelki jóllét. Az öngyilkossági veszéllyel kapcsolatban is kommunikálja szerettei felé érzéseit akár mentő szerepben van, akár ön az, akire szeretteinek figyelni kell.

A karantén alatt is fontos, hogy az egészségügy ellátórendszerrel kapcsolata legyen, öngyilkossági veszély esetén hívja az ügyeletet, háziorvosát, pszichiáterét vagy terapeutáját. Ha gyógyszeres ellátásával gondja van, lépjen kapcsolatba orvosával, aki segít a megfelelő gyógyszerhez való hozzájutáshoz.

Gondoljuk végig, mit lehetnek azok a jelek és tünetek, amelyek öngyilkossági veszélyre utalhatnak. Amikor ezeket felsoroljuk, hangsúlyozzuk, hogy egy-egy tünet önmagában nem feltétlenül jelez veszélyt, de több tünet egyszerre fennálló jelenléte utalhat veszélyre. Javasoljuk, hogy ne diagnosztizáljon (ne állapítson meg betegséget) sem önmagára sem szerettére vonatkozóan, ez a professzionális személy feladata.

Akut veszély esetén a következő kérdéseket tegye fel:

Reménytelennek látod az életet?

Gondolsz az elmúlásra, halálra?

Vannak öngyilkossági gondolataid?

Érzel-e késztetést arra, hogy megtedd?

Szándékodban áll-e, hogy megtedd?

Terveket szövögettél-e a mikéntjéről?

Vannak-e eszközeid hozzá?

A késztetéstől lefelé, ha igen a válasz, akkor komolyan felmerül egy pszichiáter bevonása, mert nagy a veszély!!!!

A következőkben felsoroljuk azokat a tüneteket, amelyek jelezhetik a veszélyt, amelyek megléte esetén szükség lehet megelőző lépésekre.

Kiknél jelentkezik a kockázat

 • Azoknál, akiknek korábban is volt öngyilkossági kísérletük,
 • Alkohol- vagy gyógyszerfüggők,
 • Szerencsejáték függők, vagy viselkedés függők (szex függő, bevásárlásfüggő, sportfüggő, internet függő, stb.).
 • Diagnosztizált pszichiátriai betegséggel élők (bipoláris betegség, depresszió, szkizofrénia, borderline személyiségzavar, stb.)

Látható tünetek:

 • A testsúly és az étvágy hirtelen megváltozása, (nem csak fogyás, de hirtelen hízás is tünet lehet)
 • Mozdulatok jellegének, stílusának megváltozása. (gyakori a lelassulás, de amikor valaki eldöntötte, hogy öngyilkosságot kísérel meg, megkönnyebbülhet és “laza- könnyedebb” megnyilvánulásai, megmozdulásai lehet.
 • Az alvás intenzitásának és idejének hirtelen változása (nem feltétlenül kevesebb alvás, de a hirtelen megnövekedett alvásidő több tünettel egyszerre jelentkezve jelzésértékű lehet. A meghozott döntés az elhatározásra olyan megkönnyebbülést jelenthet, ami átmeneti megnyugvást, nyugodtabb alvást jelenthet)
 • A beszédmód és a beszédhossz megváltozása. (nem csak a lelassult beszéd, hanem a visszavonultság utáni felhangoltság is.)
 • Megváltozott aktivitás: a korábban szívesen végzett tevékenységtől való elzárkózás, vagy az elbambulás (hosszabban, többször), amikor is csak néz a levegőbe az illető
 • Fontos, hogy mindezek a tünetek családi veszekedéssel, konfliktusokkal időben megfelelően lefolyva (veszekedés- lehangoltság, – megkönnyebbülés)
 • Elhanyagolt személyi tisztaság, higiénia,

Cselekedetek:

 • A beszélgetés és kommunikáció megnehezedése. Nehézségek kifejezések megtalálásában, szókeresés
 • Értékes dolgoktól való megszabadulás (pénz, ékszerek, mobiltelefon ), azok elajándékozása azzal az üzenettel, hogy „Nekem ez már úgysem kell”.
 • Értékes dolgok kidobása (ékszer, mobilbtelefon,)
 • Végrendelet írása nem megfelelő időben és módon,
 • Hirtelen megnövekedett drog és alkoholfogyasztás,
 • Gyógyszer és alkohol nagyobb mennyiségben történő megvásárlása.
 • Düh és agresszió magasabb szintje, majd a tett előtt megnyugvás.

Veszélyes mondatok, amik öngyilkossági veszélyre utalnak (nem feltétlenül szomorú és lehangolt hangulatban):

 • Könnyebb lenne nektek nélkülem,
 • Ha meghalok, tegyétek ezt és ezt,
 • Még ezt és ezt szeretném elintézni, megkapni, az életben még ezt szeretném,
 • Meg akarok halni, Szeretnék meghalni,
 • Ezt már nem bírom, ezt már nem bírom ki,
 • Ebbe belehalok
 • Számomra az élet elviselhetetlen, hogy lehet, hogy ilyen kegyetlenek velem, hogy lehet, hogy ennyire nem szeretnek. Annyira sem tartanak, hogy ezt és ezt megtegyék.

Öngyilkossági veszély észlelése esetén cselekedjen! Ebben a helyzetben ne legyen szigorú önmagához! Nem lehet tökéletes! Minden próbálkozás jobb, mint a semmi! Minden próbálkozás bátor, életet menthet!

Az öngyilkosság megelőzés filozófiája és alapja: REMÉNY, BIZTONSÁG, VIGASZ, KAPCSOLAT, KÖTŐDÉS, AZ ÉRZELMEK KIFEJEZÉSE és KOMMUNIKÁCIÓ. A következő gondolatokban a fenti elvek elemeit találja. Kérjük vegye figyelemben, hogy az öngyilkosság nem egy pillanat kérdése, hanem egy folyamat.

Nem mindegy, hogy az, aki veszélyben van, a folyamat melyik stádiumában van éppen. NE FELEDJE, AKI ÖNGYILKOSSÁGI VESZÉLYBEN VAN, NEM MEGHALNI AKAR, HANEM NEM TUDJA MEGOLDANI A PROBLÉMÁJAT, NEM TUDJA ENYHÍTENI FÁJDALMÁT.

A következőket teheti meg és a következő mondatokat mondhatja:

Tegye biztonságossá környezetét! Távolítsa el környezetéből a veszélyes fegyvert és a halált okozó gyógyszereket! Gondoskodjon arról, hogy veszély esetén ezek ne legyenek hozzáférhetők.

Figyeljen: Először is figyeljen szerettére. Ha veszélyt érzékel és zavarát túl sok felesleges beszéddel fedheti s köntörfalaz irreleváns fecsegéssel, vagy tanácsokat, esetleg morális ítéleteket fogalmaz meg, alássa a bizalmat. Inkább hallgasson, s bírja ki, hogy adott esetben csönd van, mert a csönd a veszélyben levőt megnyilvánulásra hívogathatja.Emelje meg a bizalom szintjét. Megkérdezheti szerettét, hogy mire van szüksége. „Mit tehetek érted? Mit szeretnél?”

Fejezze ki a reményt! Karantén alatt erre különösen szükség van. Elmesélheti, vagy emlékezhet, emlékeztet arra, hogy a múltban milyen ügyesen, rátermetten oldottak meg hatalmas feladatokat, kihívásokat, problémákat! Felszólíthatja szerettét arra, hogy idézze fel korábbi nagyszerű helytállását? „Hogy is volt, amikor kijöttünk ebből és ebből gondból? Milyen erős és ügyes voltál akkor”

Idő

A karantén mindannyiunka próbára tesz, nehéz helyzet mindenkinek. Hangsúlyozhatja, hogy ez is el fog múlni. Lehet, hogy szerette saját aggodalmait, félelmeit abnormálisnak tartja s azt hiszi, hogy az erős többiek jobban megküzdenek a helyzettel és kevésbé viseli meg őket. Mondhatja, hogy „Most mindenkinek nagyon nehéz, biztos mindenki szenved és fél, de el fog múlni ez is”.

Kontrol

Vegye át a kezdeményezést és kontrollt Ez a következőket jelenti

 • Ha közelben veszélyes fegyver, vagy drog van, zárja el.
 • Ebben a nehéz helyzetben gondok lehetnek az egészségügyi szolgáltatásokkal. Bizonyos szolgáltatások megszűnnek, vagy nem működnek. Ha öngyilkossági veszélyt lát, lépjen kapcsolatba az illetékes háziorvossal, pszichiáterrel, s számoljon be aggodalmairól, érzéseiről, félelmeiről, aki segíteni fog Önnek.
 • Kerüljön és akadályozzon meg a maga eszközeivel minden erőszakos megnyilvánulást, legyen az tettleges vagy szóbeli. Mondhatja: Itt álljunk meg! Hogy van ez? Inkább mondd el!

Egyéb tevékenységek

A karanténban sok olyan tevékenységet kipróbálhat, amit korábban nem. Csináljon valami szokatlant, vagy váratlant. Például:

 • Tánc. A tánc nagyon egészséges és lehetőséget ad érzelmes kifejezésére. Párban táncolás erősíti az összetartozás érzését,
 • Hangos felolvasás elterelheti a figyelmet a nehézségekről és erősítheti az összetartozás érzését.,
 • Együtt főzés is öröm. Osszák meg a feladatokat. Zöldségpucolás, mosogatás értelmet és feladatot ad.
 • Játszhatnak: sakk, kártyajáték, scrabble,
  Otthon a lakásban is lehet Vannak jóga, gerinctorna és aerobic gyakorlatok a youtube-on.

Kommunikáció

A Kommunikáció csökkenti a magányosságot, a szorongást és a depressziót. Próbáljon face fo face kommunikációt használni a facebook Messenger, vagy skype-ot. A karantén alatti kommunikációban kifejezzük és biztosítjuk egymásnak a fontosság és szeretet érzését. Nem csak azért kommunikálunk, hogy információt osszunk meg, hanem hogy kifejezzük szimpátiánkat és szeretetünket. Nem utolsó sorban kérhetünk és ajánlhatunk egymásnak filmeket, újságcikket, könyveket.

A karantén idején a szociális network különösen fontos. Beszélgessünk egymással akkor is hosszan, ha nincs különös közlendőnk. Olyan emberekkel is beszélhetünk, akik nem különösen közeli barátunk vagy hozzátartozónk. Hívjuk fel ekkor is. Karanténban általában örülnek az emberek a hívásoknak.

ANYAGI, PÉNZÜGYI AGGODALMAK

A gazdasági válság komoly aggodalmakhoz vezethet. Kommunikáljon munkáltatójával, hogy csökkentse a pénzügyi stresszt.

Közvetlen beszélgetés az öngyilkosságról.

Öngyilkosságról beszélni nagyon nehéz. Egyik oldalról nehéz beszélnie annak is, aki öngyilkos gondolatoktól szenved, és nehéz hallgatni is. Mit mondhatna? Nehéz megfelelő szavakat találni. Ennek ellenére érdemes belemennyi ilyen beszélgetésbe. A beszélgetés alatt nehéz ügyelni arra az egyensúlyra, hogy ön is mondja el érzéseit s közben figyeljen szerettére.

 • Miért? Rákérdezhet az okokra. Ha bele tudnak ebbe menni, fontos, hogy ne minősítse az okokat, ne ítélkezzen, hanem hallgassa végig. Az okok részletes kifejtése után: Mit tehetek, hogy megoldjuk a gondokat? Tudunk gondolkodni a megoldáson? Mit gondolsz, mi segít ebben a helyzetben? Kifejtheti reményét, hogy megoldják a gondokat
 • Kifejtheti, hogy szerette is ön is biztonságban van. Itt biztonságban vagy. Itt minden rendben van. Az aki öngyilkos veszélyben van, gyakran ingerült, irritált és erőszakos. Nehéz beszélni vele. Nyugtassa meg.! Megkérdezheti, hogy lehet megnyugtatni. Megértem, hogy nagyon ideges vagy, de ha így kiabálsz velem, nem tudunk gondolkodni.

Gyakori az öngyűlölet. Ebben az esetben kifejtheti támogatását és együttérzését. Ha valaki azt mondja gázos, ronda és looser vagyok, ön mondhatja, hogy megérti, hogy ő így érzi, de ön másnak látja. Én ezzel együtt szeretlek téged! (már ha tényleg szereti)

Nyerjen időt! Az öngyilkosságról szóló beszélgetést egy megállapodással zárja. Állapodjanak meg abban, hogy az illető nem követ el öngyilkosságot eddig és eddig az időpontig. Egy ilyen megállapodás a veszélyben levőnek is nagy megkönnyebbülést jelent.

Végül a következőket kérdezheti meg:

 • Reménytelennek látod az életet?
 • Gondolsz az elmúlásra, halálra?
 • Vannak öngyilkossági gondolataid?
 • Érzel-e késztetést arra, hogy megtedd?
 • Szándékodban áll-e, hogy megtedd?
 • Terveket szövögettél-e a mikéntjéről?
 • Vannak-e eszközeid hozzá?

A késztetéstől lefelé, ha igen a válasz, akkor komolyan felmerül egy pszichiáter bevonása, mert nagy a veszély!!!! Ilyenkor azonnal hívjon mentőt!

Az öngyilkosságról való beszélgetés új alapra helyezheti kapcsolatukat, de nem helyettesíti a professzionális pszichiátriai és/vagy pszichoterápiás segítséget. Szerezzen professzionális segítséget amilyen gyorsan csak lehet.

Végső kétségbeesés esetén hívja a mentőket a 112-es számon, vagy az ügyeletet.

Más esetekben hívja a 116-123-as számot, vagy a Délután Alapítványt a 13777, vagy a 06-80-200866-os számon.

Más esetekben hívja a 116-123-as számot, vagy a Délután Alapítványt a 13777, vagy a 06-80-200866-os számon.

Archívum

A Facebook szabálya szerint a cikket csak akkor tudja lájkolni oldalunkat, ha egyidejűleg be van jelentkezve a Facebook fiókjába.

Kövessen minket!

Szóljon hozzá!

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Archívum

Share This